sborník 2

Zpět

Východočeský sborník historický 2

1992

Vč. sborník historický 2
Vít Vokolek: Slezskoplatěnické pohřebiště v Kuněticích
Jiří Sigl: K osídlení nejbližšího zázemí kláštera v Opatovicích n. L.
František Šebek: K vývoji farní správy Pardubic v době předhusitské
Jindřich Francek: Soudní kniha města Jičína z let 1457-1547
Elvie Žandová: Ceny domů v Pardubicích v první polovině 16. století
Petr Vorel: Vývoj cen domů v městě Přelouči v letech 1518-1620
Milena Lenderová: Město Hradec Králové ve světle soupisu obyvatelstva Čech podle víry z roku 1651
Gustav Hofmann: Postavení města Ústí nad Orlicí v textilní výrobě v polovině 18. století
Vlastimil Zikmunda: Pardubice v sedmdesátých letech 19. století
Pavel Kobetič: Musejní společnost v Chrudimi (1865-1891)
Zdeněk Bičík: Z počátku pardubické cyklistiky (1885-1914)
Hana Horká: Modely zemědělských staveb ve fondech muzeí v Pardubicích a Přelouči
Josef Svátek: P. Josef František Devoty a jeho dílo
Eva Halbrštátová: K osobnosti J. F. Devotyho
Milena Lenderová: Charly Clerc: Zpráva o východních Čechách (1925)
Jan Němeček: Příslušníci pardubického gestapa (II. část – Alois Aschenbrenner)
Jan Tichý: Okresní archiv v Pardubicích 1960-1991
Petr Vorel: Urbář města a panství Heřmanův Městec z roku 1572
 
Vydali: Východočeské muzeum Pardubice Historický klub – pobočka Pardubice Muzejní spolek Pardubice Okresní archiv Pardubice
Redakční rada: ing. Vlastimil Doubrava PhDr. Jindřich Francek PhDr. Jiří Sigl PhDr. František Šebek PhDr. Petr Vorel (redaktor)
Návrh obálky: Jiří Vašica
Náklad: 300 výtisků
 

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/pardubice/sbornik-2/