sborník 3

Zpět

Východočeský sborník historický 3

1993

Vč. sborník historický 3
Vít Vokolek: Pohřebiště lidu popelnicových polí v Platěnicích
Jan Frolík, Jiří Sigl: Počátky feudálního sídla u kostela sv. Petra a Pavla v Kostelci u Heřmanova Městce
František Šebek: Jiřík Pardubský a konec Mrzáků z Miletínka na Pardubicích
Elvie Žandová: Ceny domů v Pardubicích v první polovině 16. století (II. část – Bílé předměstí)
Marie Macková: Pardubice v době Josefínského katastru (1785)
Pavel Kobetič: Stavba budov Průmyslového musea pro východní Čechy v Chrudimi
Ctirad Beneš: Puškaři ve východních Čechách
Josef Svátek: Piarista P. Otmar Josef Šťovíček a Pardubice
Hana Horká: Lidový kronikář Jan Štosek z Jaroslavi
Vlastimil Havlík: Kluk z Chlumětína – Vojtěch Kyncl (k 85. výročí narození malíře a textilního návrháře z Vysočiny)
Petr Vorel: Pernštejnská diplomacie v době stavovského povstání roku 1547 (edice listů Jaroslava z Pernštejna z února až června 1547)
Jindřich Francek: Eliška Kateřina Smiřická a příběh její lásky
Jan Němeček: Libuše volá Londýn I. (Radiodepeše vyměněné mezi vysílačkou Libuší a Londýnem 9. 1. – 15. 4. 1942)
 
Vydali: Východočeské muzeum Pardubice Historický klub – pobočka Pardubice Muzejní spolek Pardubice Státní okresní archiv Pardubice
Redakční rada: ing. Vlastimil Doubrava PhDr. Jindřich Francek PhDr. Jiří Sigl PhDr. František Šebek PhDr. Petr Vorel (redaktor)
Návrh obálky: Jiří Vašica
Překlad: PhDr. Josef Svátek (str. 183) JUDr. Jaroslav Charvát
Náklad: 300 výtisků
 

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/pardubice/sbornik-3/