sborník 4

Zpět

Východočeský sborník historický 4

1994

Vč. sborník historický 4
Vít Vokolek: Pohřebiště lidu popelnicových polí v Rosicích nad Labem
Tomáš Čurda: Zjišťovací výzkum na opevnění u Rabouně a otázka hradišť u Srbců a Pěšic
František Musil: K počátkům města Ústí nad Orlicí
Oldřich Pakosta: Počátek episkopátu litomyšlského biskupa Jana IV. Železného a typologie jeho pečetí
Jindřich Francek: Pamflet o Dorotě Jiráňové
Petr Vorel: Ze života pardubických primátorů předbělohorské doby (Jeroným Žatecký a jeho rodina)
Jana Poddaná: Soupis poddaných podle víry z roku 1651 – město Pardubice
Jaroslav Šůla: Četba tajných nekatolíků třebechovické farnosti v XVIII. století
Milena Lenderová: Několik poznámek k dějinám chrudimského a pardubického školství v období národního obrození
Pavel Sviták: Počátky létání v Pardubicích a Ing. Jan Kašpar
Miloš Řezník: Potštejnská větev Dobřenských z Dobřenic
Hana Vincenciová: Velikonoční obchůzky s jidášem (Příspěvek k velikonoční tradici v povodí Luže a Novohradky)
Jan Němeček: Příslušníci pardubického gestapa III: Gerhard Schmecktal
Věra Vávrová: Prameny ke stavebním dějinám objektů na pardubickém panství v archivu Pražského hradu
Jan Němeček: Libuše volá Londýn II. (Radiodepeše vyměněné mezi vysílačkou Libuší a Londýnem 14. 4. – 5. 8. 1942)
 
Vydali: Východočeské muzeum Pardubice Historický klub – pobočka Pardubice Muzejní spolek Pardubice Státní okresní archiv Pardubice
Redakční rada: ing. Vlastimil Doubrava PhDr. Jindřich Francek PhDr. Jiří Sigl PhDr. František Šebek PhDr. Petr Vorel (redaktor)
Náklad: 300 výtisků

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/pardubice/sbornik-4/