sborník 5

Zpět

Východočeský sborník historický 5

1996

Vč. sborník historický 5
Vít Vokolek: Pohřebiště lužické kultury v Srchu
Martin Ježek: O poloze vsi „Pordobic“
František Šebek: Poznámky k nejstarším dějinám Pardubic
Petr Vorel: Český rybníkář Kunát mladší z Dobřenic (1465 – 1539)
Jiří Kotyk: Maxmilián z Pernštejna (1575 – 1593)
Robert Sak: Poslední rok – ze života Jana Pernera (1815 – 1845)
Jan Tetřev: Puškaři – dodavatelé Střeleckého spolku v Pardubicích (1868 – 1915)
Pavel Sviták: Aviatik Eugen Čihák (I. část)
Jan Schwaller: Náhrobník Veroniky z Pernštejna
Vladimír Taich: Putování po stránkách knihy o svaté zemi (H. Búnting: Itinerarium sacrae scripturae v překladu D. A. z Veleslavína)
Jaroslava Kašparová: „Křesťanských pobožných panen věnček poctivosti“ Alžběty Homutové z Harasova a Bibiany z Pernštejna
Dana Svobodová: Státní bankrot roku 1811 v kronikářských zápisech milčického rychtáře Františka Jana Vaváka
Jan Němeček: Příslušníci pardubického gestapa IV. (Ludvík Schulz)
Vítězslav Hanák: Rádiová stanice skupiny Silver – A „Libuše“ a její radiotelegrafista svob. Jiří Potůček (I. část)
Jana Poddaná: Otevření nové budovy Státního okresního archivu v Pardubicích
Milena Lenderová, Tomáš Jiránek: Hradec Králové – Pardubice (rivalita ve východních Čechách)
 
Vydali: Východočeské muzeum Pardubice Historický klub – pobočka Pardubice Muzejní spolek Pardubice Státní okresní archiv Pardubice
Redakční rada: ing. Vlastimil Doubrava PhDr. Jindřich Francek PhDr. Jiří Sigl PhDr. František Šebek PhDr. Petr Vorel (redaktor)
Náklad: 300 výtisků
ISBN 80-86046-01-X
 

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/pardubice/sbornik-5/