sborník 6

Zpět

Východočeský sborník historický 6

1997

Vč. sborník historický 6
Vít Vokolek: Pravěké nálezy z Kunětické hory
Jaroslav Teplý: Příspěvek k problematice okresku zvaného v listinných pramenech „Circuitus“
Pavel Křížek: Beneš z Mokrovous – příslušník „druhé linie“
Petr Kopička: Předání litomyšlského panství mezi Polyxenou z Lobkovic a Vratislavem Eusebiem z Pernštejna
Zdeněk Slavík: Václav Šrám (1851 – 1909) – kněz a historik
Jaroslav Šůla: Eduard Prašinger jako předloha Fryborta z Jiráskovy Filosofské historie
Pavel Sviták: Aviatik Eugen Čihák (II. část)
Martin Ježek: Poznámky k „Poznámkám“ (k nejstarším dějinám Pardubic)
Oldřich Pakosta: Typologické srovnání pečetí arcibiskupů pražských, biskupů olomouckých, litomyšlských a vratislavských z let 1344 – 1421 s důrazem na ikonografii
Petr Vorel: Hofmistrovská instrukce Vratislava z Pernštejna z roku 1555
Jan Schwaller: Pardubický špitál (1737) 1744 – 1753 (rozbor účtů)
Šárka Hladíková: Stručné ohlédnutí po stoleté historii pardubického tenisu
Jan Němeček: Pardubická Telegrafia očima polské diplomacie
Vítězslav Hanák: Rádiová stanice skupiny Silver – A „Libuše“ a její radiotelegrafista svob. Jiří Potůček (II. část)
 
Vydali: Východočeské muzeum Pardubice Historický klub – pobočka Pardubice Muzejní spolek Pardubice Okresní archiv Pardubice
Redakční rada: ing. Vlastimil Doubrava PhDr. Jindřich Francek Mgr. Vladimír Kaláb PhDr. Jiří Sigl PhDr. František Šebek Doc. PhDr. Jaroslav Teplý, CSc. PhDr. Petr Vorel (redaktor)
Náklad: 300 výtisků
ISBN 80-86046-23-0

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/pardubice/sbornik-6/