sborník 7

Zpět

Východočeský sborník historický 7

1998

Vč. sborník historický 7
Vít Vokolek: Sídliště lidu popelnicových polí v Libišanech
Alena Pazderová: Sociální kategorie obyvatel rychnovského panství ve světle nejstarších českých katastrů
Jaroslav Šůla: Bigamista v Třebechovicích pod Orebem (List z historie kriminality na opočenském panství v XVIII. století)
Věra Doležalová: Podíl spolků na kulturním životě v Hradci Králové v 60.-80. letech 19. století
Petr Vorel: Nález archiválií z 16.-18. století v klenebních zásypech tzv. Kaňkova sálu na pardubickém zámku
Veronika Kovářová-Praxová: Poutní místo na Svatém poli v Přelouči
Zdeňka Míková: Medaile a plakety ve východních Čechách z počátků 20. století
Pavel Sviták: „Deník“ ing. Jana Kašpara
Vladimír Kaláb: Církevní matriky okresu Pardubice
 
Vydali: Východočeské muzeum Pardubice Historický klub – pobočka Pardubice Muzejní spolek Pardubice Státní okresní archiv Pardubice
Redakční rada: ing. Vlastimil Doubrava PhDr. Jindřich Francek Mgr. Vladimír Kaláb PhDr. Jiří Sigl PhDr. František Šebek Doc. PhDr. Jaroslav Teplý, CSc. PhDr. Petr Vorel (redaktor)
Náklad: 300 výtisků
ISBN 80-86046-31-0

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/pardubice/sbornik-7/