sborník 8

Zpět

Východočeský sborník historický 8

1999

Vč. sborník historický 8
Vít Vokolek: Laténské nálezy z Dražkovic
Tomáš Čurda: Středověké osídlení v Pardubičkách z pohledu archeologie
Vladislava Křížová: Vybírání posudného v kraji hradeckém podle kopiáře Václava Pergera z Altemperka
Petr Vorel: Ceny obilí na trhu v Pardubicích v letech 1729 a 1730
Tereza Siglová: Struktura a platy zaměstnanců komorního panství Pardubice
Vítězslav Prchal – Slavomír Horák: Život a odbojová činnost Arnošta Košťála, hoteliéra na Veselce (26. 6. 1904–2. 7. 1942)
Jan Schwaller: Prameny k dějinám Pardubic v Archivu Národního muzea
František R. Václavík: O původu dvou „barokních“ soch
Oldřich Pakosta: K životnímu jubileu Milana Skřivánka
 
Vydalo: Východočeské muzeum Pardubice za přispění Sdružení historiků (Historický klub) – pobočka Pardubice Muzejního spolku Pardubice a Státního okresního archivu Pardubice
Redakční rada: ing. Vlastimil Doubrava PhDr. Jindřich Francek Mgr. Vladimír Kaláb PhDr. Jiří Sigl PhDr. František Šebek Doc. PhDr. Jaroslav Teplý, CSc. PhDr. Vít Vokolek Doc. PhDr. Petr Vorel, CSc. (redaktor)
Náklad: 300 výtisků
ISBN 80-86046-40-0

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/pardubice/sbornik-8/