Menu Zavřeno

Poslanci schválili změnu sídla Státního oblastního archivu v Zámrsku

Ve středu 15. září 2021 prošel třetím čtením Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky návrh novely archivního zákona (č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů), která mimo jiné řeší změnu názvu a sídla Státního oblastního archivu v Zámrsku na Státní oblastní archiv v Hradci Králové. Tuto novelu čeká ještě projednání v Senátu Parlamentu ČR a podpis prezidenta. Ve schváleném návrhu je jako datum nabytí účinnosti stanoven 1. leden 2022.

Tato změna navazuje na přestěhování většiny archiválií původců s krajskou působností do nového velkokapacitního depozitáře a na přesun sídla ředitelství archivu do Balbínovy ulice č. 821/8 v Hradci Králové.

Archivní oddělení Zámrsk i tamní badatelna zůstávají v provozu jako doposud. V Zámrsku jsou ukládány fondy původců se sídlem v Pardubickém kraji, historické uzavřené fondy velkostatků a rodinných archivů z Královéhradeckého kraje a Pardubického kraje a sbírky (matrik, map, jednotlivin apod.). V Hradci Králové jsou ukládány fondy původců se sídlem v Královéhradeckém kraji a všechny podnikové fondy z Královéhradeckého kraje a Pardubického kraje.