Menu Zavřeno

Provoz archivu v době opatření proti onemocnění COVID-19 od 12. října 2020 a formulář pro objednávání badatelů

Na základě opatření ministerstva vnitra a ministerstva zdravotnictví ve vztahu k podmínkám činnosti archivu jsou stanoveny následující podmínky provozu archivu: Úřední hodiny u všech organizačních útvarů: pondělí a středa od 8.00 do 13.00 hodin.
Uvedené úřední hodiny jsou určeny pro předem objednané bádání v badatelnách archivu. Dále jsou určeny pro podatelny a pro úřední jednání, která nelze vyřídit písemně, elektronicky (e-mailem, datovou schránkou) či telefonicky, přičemž k těmto jednáním není nutné objednávání předem.
Bádání, jeho datum a čas je nutné předem odsouhlasit ze strany archivu i klienta. K objednání do badatelny příslušného oddělení použijte tento kontaktní formulář.
Bádání a jednání budou probíhat za aktuálně platných hygienických opatření. Od 1. září 2020 je nutné používat ochranné prostředky dýchacích cest a musí být dodrženy odstupy mezi klienty alespoň 2 metry. Další podrobnosti najdete v pokynu ředitele archivu zde.