Menu Zavřeno

Provoz archivu v době opatření proti onemocnění COVID-19 od 2. března 2021 a formulář pro objednávání badatelů

Na základě vládních opatření ve vztahu k podmínkám činnosti archivu jsou stanoveny následující podmínky provozu archivu:
Upřednostňuje se písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné (například vyřízení žádosti bez návštěvy archivu).
Všechny badatelny archivu jsou otevřeny od 17. února 2021 vždy v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00. Uvedené úřední hodiny jsou určeny pro předem objednané bádání v badatelnách archivu. Bádání, jeho datum a čas je nutné předem odsouhlasit ze strany archivu i klienta. K objednání do badatelny příslušného oddělení použijte tento kontaktní formulář.
Archivní pracoviště mají dále stanoveny úřední hodiny pro podatelny a pro úřední jednání, která nelze vyřídit písemně, elektronicky (e-mailem, datovou schránkou) či telefonicky následovně: Pondělí a středa: 8:00 až 17:00. Úterý, čtvrtek, pátek: 8:00 až 13:00. K těmto jednáním není nutné objednávání předem.
Ředitelství a Ekonomicko-provozní oddělení Pardubice mají stanoveny úřední hodiny včetně podatelen na pondělí až pátek od 8:00 do 13:00. K těmto jednáním rovněž není nutné objednávání předem.
Bádání a jednání budou probíhat za aktuálně platných hygienických opatření. Mimo jiné je nutné používat ochranné prostředky dýchacích cest a musí být dodrženy odstupy mezi klienty alespoň 2 metry. Dále viz přílohu pokynu ředitele archivu k fungování archivu od 2. března 2021 (PDF 170 KB).