Aktuality ředitelství

 • Nové e-mailové adresy
  Od 3. 1. 2019 fungují nové adresy:
  E-mailová podatelna SOkA Jičín: podatelna.jc@ahapa.cz (místo původní podatelna.ji@ahapa.cz)
  E-mail vedoucího SOkA Jičín: vedouci.jc@ahapa.cz (místo původní vedouci.ji@ahapa.cz)
  E-mailová podatelna ředitelství SOA: podatelna.reditelstvi@ahapa.cz (nově zřízena)
 • Změna provozní doby badatelny SOA Zámrsk na pracovišti v Zámrsku S platností od 1. 3. 2018 je provozní doba badatelny Státního oblastního archivu v Zámrsku na pracovišti v Zámrsku následující: Pondělí 8:00 – 17:00. Úterý 8:00 – 15:00. Středa 8:00 – 17:00.
Důvodem pro snížení počtu badatelských dnů ze čtyř na tři je dlouhodobé a výrazné snižování návštěvnosti badatelny v Zámrsku související s digitalizací matrik narozených, oddaných a zemřelých. Tento trend je patrný i v jiných oblastních archivech, kde též dochází k úpravám provozní doby. Přesměrování zájmu badatelské veřejnosti lze předpokládat rovněž v důsledku přestěhování všech podnikových fondů do Hradce Králové. Ty spadají do péče Oddělení archivní metodiky, předarchivní péče a správy podnikových fondů Hradec Králové a jsou zpřístupňovány ve společné badatelně tohoto oddělení a Státního okresního archivu Hradec Králové (Škroupova 695, 500 02 Hradec Králové 2). Uvolněné pracovní síly budou využity především na digitalizaci archiválií, převody archivních pomůcek do nového softwaru na zpracování archiválií, připojování digitalizátů k archivnímu popisu a na zpracování archiválií. Podklady pro snížení počtu badatelských dnů na pracovišti v Zámrsku naleznete zde.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: k 1. 12. 2017 byla v rámci celého archivu sjednocena mailová doména. Nová doména za zavináčem nese název ahapa.cz (tj. „archivy Hradecka a Pardubicka“). V této souvislosti:
 • došlo ke změně všech stávajících mailových adres,
 • byly zřízeny dosud chybějící mailové schránky a je možné přímo kontaktovat každého zaměstnance archivu,
 • některé mailové schránky byly zrušeny.
Odkaz na oblastní adresář všech kontaktů najdete zde: Kontakty na organizační útvary Srovnání nejdůležitějších původních e-mailových adres a nových adres naleznete v připojeném souboru. Doufáme, že Vám tato významná změna nezpůsobí komplikace a věříme, že zlepší naši vzájemnou komunikaci. Předem děkujeme za pochopení
 • 25. 9. 2017 byl jmenován na služební místo vedoucího Ekonomicko-provozního oddělení Pardubice Ing. Jiří Bureš.

 • K 1. 8. 2017 nastoupil na pracoviště v Pardubicích právník JUDr. Petr Severin • Sdělení ředitele Státního oblastního archivu v Zámrsku ke zpřístupňování matrik a digitalizátů ze dne 2. prosince 2016

  Vážené badatelky, vážení badatelé, od svého nástupu do funkce v červenci 2015 řeším s kolegy dlouhodobý problém se zpřístupňováním sbírky matrik Východočeského kraje a digitalizátů obecně. Co se týká matrik i dalších archiválií, přes veškerou snahu stále nemáme k dispozici všechna data, která pořizoval externí subjekt a byť již vidíme světlo na konci tunelu, rozhodl jsem dále nečekat a vzhledem k pochopitelným požadavkům badatelské veřejnosti dokončit digitalizaci matrik vlastními silami. Pracoviště v Zámrsku obdrželo příslušné vybavení, byly vyčleněny pracovní síly, projekt je oblastní prioritou a jeho výsledky budou průběžně zveřejňovány. To je jistě pozitivní zpráva. Bohužel jde o jen dílčí a stále provizorní řešení.

  Pořízení snímků je jedna část celého procesu a to obvykle ta nejméně náročná. Aby měla digitalizace smysl, je třeba vytvořit metadata, provázat je s digitalizáty, publikovat informace v uživatelsky přívětivém prostředí a zajistit dlouhodobou udržitelnost celého systému. Na to nám chybí software, hardware a pracovníci. Velmi nás mrzí, že jsme proti jiným archivům nabrali velké zpoždění, naše problémy za nás řeší badatelé a pověst SOA Zámrsk mezi genealogy není nejlepší. Archiv plní celou řadu úkolů a ze svého rozpočtu pokrývá nejnutnější provozní potřeby celkem dvanácti pracovišť od Trutnova po Litomyšl. Odkládány jsou i důležité opravy a na rozvojové projekty nezbývá. Pro ilustraci: na rok 2017 jsme obdrželi jen 7,7 % z požadovaných investičních prostředků, takže z devíti plánovaných záměrů můžeme realizovat zhruba jeden z těch méně finančně náročných. A to nás čekají velké obligatorní výdaje. Vím, že interní starosti archivu Vás nemusí zajímat a toto sdělení valnou část z Vás neuspokojí, nicméně považoval jsem za nutné osvětlit situaci i z této strany.

  Nebudu slibovat nereálné termíny a jasné zítřky, ale věřte, že na rozvoji služeb badatelům budeme stále pracovat. Třeba něco z toho budeme moci prezentovat v roce 2017 na 4. celostátní genealogické konferenci, na jejíž organizaci se budeme dle předběžné dohody s jejími pořadateli podílet.

  Děkuji za pochopení a těším se na vzájemně obohacující spolupráci

  Mgr. Ivo Šulc, ředitel Státního oblastního archivu v Zámrsku v. r.