Dokumenty

Služební předpisy

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.: Pokyn ředitele č. 2/2015 – Sazebník úhrad za poskytování informací dle z. č. 106/1999 Sb. Služební předpisy týkající se výběrových řízení na služební místa: Služební předpis č. 2 ředitele Státního oblastního archivu v Zámrsku ze dne 28. srpna 2015, kterým se stanoví požadavky pro služební …

Výroční zprávy

Výroční zprávy Státního oblastního archivu v Zámrsku za rok 2018 za rok 2017 za rok 2016 za rok 2015 za rok 2014 za rok 2013 za rok 2012 za rok 2011 za rok 2010 za rok 2009 za rok 2008 za rok 2007 za rok 2006 za rok 2005

Zprávy o hospodaření

v roce 2007 v roce 2006 v roce 2005