Return to Dokumenty

Služební předpisy

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.: Služební předpisy týkající se výběrových řízení na služební místa:
  • Služební předpis č. 2 ředitele Státního oblastního archivu v Zámrsku ze dne 28. srpna 2015, kterým se stanoví požadavky pro služební místa vedoucích oddělení
  • Služební předpis č. 5 ředitele Státního oblastního archivu v Zámrsku ze dne 2. listopadu 2015, kterým se stanoví požadavky odborného zaměření na služební místa v 10. až 12. platové třídě v oboru služby 35. Archivnictví a spisová služba
  • Služební předpis č. 8 ředitele Státního oblastního archivu v Zámrsku ze dne 7. listopadu 2016, kterým se stanoví požadavky odborného zaměření na služební místo právníka v oboru služby 29. Legislativa a právní činnost