Oznamování podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu a protikorupční opatření

  • V souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednaní ve služebním úřadu je s účinností od 1. července 2015 zřízena funkce prošetřovatele, který přijímá a prošetřuje oznámení.
  • Funkci prošetřovatele Státního oblastního archivu v Zámrsku na základě ustanovení služebního orgánu plní JUDr. Petr Severin a Mgr. Jiří Kuba.
  • Oznámení lze podat v listinné podobě na adresu Státní oblastní archiv v Zámrsku, Zámrsk 1, 565 43 Zámrsk s viditelným označením na obálce „Určeno prošetřovateli“. Dále je možné oznámení vložit do schránky pro příjem oznámení, která je umístěna v sídle služebního úřadu, ve Státním oblastním archivu v Zámrsku, Zámrsk 1, a označena „Schránka důvěry“, a to za vchodem do budovy A pod schody do badatelny archivu. Oznámení je také možno prostřednictvím elektronické pošty zaslat na adresu prosetrovatel.soa@ahapa.cz. Obsah schránky pro příjem oznámení a elektronická pošta jsou kontrolovány a vybírány každý pracovní den.
  • Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Zámrsku