Menu Zavřeno

Reorganizace Státního oblastního archivu v Zámrsku k 1. 1. 2021

K 1. lednu 2021 dochází ke změně názvů a částečné reorganizaci agendy v těchto odděleních:
Oddělení správy archivních fondů a sbírek Zámrsk mění název na Archivní oddělení Zámrsk. Do jeho kompetence spadá veškerá archivní činnost pracoviště v Zámrsku, tj. včetně obsluhy badatelny, archivní knihovny a konzervátorské dílny. Dále zajišťuje činnost sekretariátu a podatelny pracoviště.
Agenda dosavadního Oddělení ochrany, využívání a evidence Národního archivního dědictví Zámrsk byla převzata Archivním oddělením Zámrsk. Nově je zřízeno oddělení Správa areálu Zámrsk, v jehož kompetenci je ostraha a údržba areálu v Zámrsku. Služby pro veřejnost toto oddělení neposkytuje.
Oddělení archivní metodiky, předarchivní péče a správy podnikových fondů Hradec Králové mění název na Archivní oddělení Hradec Králové. V jeho agendě ke změnám nedochází.