UPOZORNĚNÍ !!

Provoz archivu od 1. července 2020

Podrobné informace najdete zde. https://vychodoceskearchivy.cz/hlavnistranka

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/rychnovnadkneznou/2020/04/17/upozorneni-3/

UPOZORNĚNÍ

U P O Z O R N Ě N Í

P R O   B A D A T E L E

 

S účinností od 5. 1. 2015 je badatel povinen při studiu archiválií používat bavlněné ochranné rukavice.

Rukavice ke studiu dostane badatel při své první návštěvě badatelny v rámci kalendářního roku od obsluhy badatelny zdarma, a to v počtu 1 pár. Každý další pár v rámci kalendářního roku mu bude obsluhou badatelny v případě potřeby již prodán za nákupní cenu.

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/rychnovnadkneznou/2015/02/04/upozorneni-2/

Nový archiv

Od 2.9.2013 je archiv umístěn v nové budově (bývalé sídlo Hasičského záchranného sboru) ul. Kolowratská 862. Vchod je z uličky od Základní a praktické školy. mapa Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/rychnovnadkneznou/2013/09/04/novy-archiv/