UPOZORNĚNÍ

U P O Z O R N Ě N Í

P R O   B A D A T E L E

 

S účinností od 5. 1. 2015 je badatel povinen při studiu archiválií používat bavlněné ochranné rukavice.

Rukavice ke studiu dostane badatel při své první návštěvě badatelny v rámci kalendářního roku od obsluhy badatelny zdarma, a to v počtu 1 pár. Každý další pár v rámci kalendářního roku mu bude obsluhou badatelny v případě potřeby již prodán za nákupní cenu.

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/rychnovnadkneznou/2015/02/04/upozorneni-2/