Category: Nezařazené

UPOZORNĚNÍ !!

Výrazné omezení provozu archivu! Podle pokynu č. 2/2020 náměstka ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy ze dne 15. 3. 2020 k opatřením v souvislosti s organizací výkonu státní služby a práce ve vztahu k riziku šíření onemocnění COVID 19 a zajištění akceschopnosti útvarů sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy …

Continue reading

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/rychnovnadkneznou/2020/03/15/upozorneni-3/

UPOZORNĚNÍ !!

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO BADATELE U Z A V Ř E N Í   B A D A T E L N Y  N A  N E U R Č I T O  S ohledem na aktuální vývoj a přijatá opatření vlády se rozhodnutím ředitele SOA v Zámrsku badatelny všech archivů v rámci SOA Zámrsk od 18.00 …

Continue reading

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/rychnovnadkneznou/2020/03/12/u-p-o-z-o-r-n-e-n-i/

UPOZORNĚNÍ !!

U P O Z O R N Ě N Í   P R O    B A D A T E L E Vážení badatelé a návštěvníci archivu, v době od 9.3.2020 do 19.4.2020 bude částečně uzavřena ulice Kolowratská  včetně příjezdu na parkoviště archivu z důvodu opravy dláždění komunikace. Návštěvníci tak budou muset ponechat svá vozidla na …

Continue reading

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/rychnovnadkneznou/2020/03/04/upozorneni/

UPOZORNĚNÍ

U P O Z O R N Ě N Í P R O   B A D A T E L E   S účinností od 5. 1. 2015 je badatel povinen při studiu archiválií používat bavlněné ochranné rukavice. Rukavice ke studiu dostane badatel při své první návštěvě badatelny v rámci kalendářního roku od obsluhy badatelny zdarma, a to v …

Continue reading

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/rychnovnadkneznou/2015/02/04/upozorneni-2/

Nový archiv

Od 2.9.2013 je archiv umístěn v nové budově (bývalé sídlo Hasičského záchranného sboru) ul. Kolowratská 862. Vchod je z uličky od Základní a praktické školy. Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/rychnovnadkneznou/2013/09/04/novy-archiv/