Knihovna

Knihovna Státního okresního archivu Rychnov nad Kněžnou je v souladu s § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, ve znění pozdějších předpisů, základní knihovnou se specializovaným knihovním fondem, evidovanou Ministerstvem kultury České republiky. Její knihovní fond obsahuje více než 20 000 knihovních dokumentů se zaměřením na odbornou literaturu, regionální literaturu a regionální periodika.

Knihovna je knihovnou výhradně prezenční, přičemž její provozní doba je shodná s provozní dobou badatelny Státního okresního archivu Rychnov nad Kněžnou: pondělí, středa 8,00 – 17, 00 h.

Provoz knihovny se řídí Knihovním řádem knihovny SOkA Rychnov nad Kněžnou.

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/rychnovnadkneznou/knihovna/