Digitalizované fondy východočeských archivů


SOkA Hradec Králové
SOkA Chrudim
SOkA Jičín
SOkA Náchod
SOkA Pardubice
SOkA Rychnov n.K.
SOkA Trutnov
SOkA Ústí nad Orlicí
SOA Zámrsk
 
Konec
Vítáme Vás v archivu digitalizovaných fondů východočeských archivů !
Archiv digitalizovaných fondů je webová aplikace, která badatelům on-line přes internetové spojení zpřístupňuje digitalizované fondy a sbírky Státních okresních archivů východních Čech (mimo SOA Zámrsk a SOkA Pardubice).

Všechny digitalizované materiály jsou chráněny platným autorským
zákonem!

Veškerá práva na zveřejnění a rozmnožování reprodukcí náleží jednotlivým vlastníkům těchto archiválií a jejich souhlas je nutný k případnému dalšímu využití. reprodukce jsou poskytnuty pouze za účelem on-line prohlídky a jejich kopírování, distribuování, prodávání a pod. je zakázáno. Fondy, které nejsou veřejně přístupné (obsahují osobní data), lze prohlížet pouze v příslušném archivu.

Tato webová aplikace je testována na prohlížečích Microsoft Internet Explorer verze 6 a vyšší. Pro správnou funkci musí být povoleno spouštění Javascriptu a animací Flash. Optimální rozlišení monitoru je 1024x768 px a vyšší. Pro prohlížení snímků je použit program Zoomify. Zde můžete stáhnout Flash_player pro zobrazování snímků programem Zoomify.

Program je funkční pouze pod Internet explorerem, nebo pod prohlížečem Mozilla Firefox s nainstalovaným doplňkem IE Viewer 1.3.7.© SOkA HK 2010