1. setkání kronikářů okresu Svitavy

Ve čtvrtek 5. prosince 2019 se v SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli uskuteční 1. setkání kronikářů okresu Svitavy

Program setkání  
8:30 až 9:00 prezence
9:00 až 9:45 stručné přiblížení činnosti archivu; představení Mezifondového souboru kronik čítajícího více než 700 kronik z okresu
9:45 až 10:30 diskuze nad problematikou kronikářství; sdílení vlastních zkušeností a kladení dotazů
10:30 až 12:00 komentovaná prohlídka stálé expozice Regionálního muzea v Litomyšli

Těšíme se na Vaši účast.

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/svitavy/2019/11/15/1-setkani-kronikaru-okresu-svitavy/

Uzavření badatelny

V pátek 6. 12. 2019 bude badatelna archivu otevřena do 11 hodin.

Od 23. 12. do konce roku 2019  bude badatelna archivu z provozních důvodů uzavřena. 

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/svitavy/2019/11/15/uzavreni-badatelny/

Uzavření badatelny 4. 10. 2019

4. října 2019 bude badatelna Státního okresního archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli z provozních důvodů uzavřena.

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/svitavy/2019/09/25/uzavreni-badatelny-4-10-2019/

Oznámení

V úterý 27. srpna 2019 byl vedoucím oddělení Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli jmenován Mgr. Michal Severa (tel.: 461 614 810, e-mail: vedouci.sy@ahapa.cz).

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/svitavy/2019/08/29/729/

Upozornění

Vážení badatelé,
od 28. srpna minimálně do 30. listopadu 2019 bude příjezdová cesta ke Státnímu okresnímu archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli (silnice II/358) z důvodu rekonstrukce pro automobilovou dopravu uzavřena. Počítejte, prosím, s tímto omezením při plánování návštěvy našeho archivu. 

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/svitavy/2019/08/29/upozorneni/

Omezení provozu badatelny v době prázdnin

V měsících červenec a srpen bude omezen provoz badatelny SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli.
Bude přístupná v pondělí a ve středu od 7,00 do 16,00. V pátek bude zavřeno.
Děkujeme za pochopení.

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/svitavy/2019/06/20/upozorneni-na-omezeni-provozu-badatelny-v-dobe-prazdnin/

Uzavření badatelny 10. – 14. 6. 2019

Ve dnech 10. – 14. června 2019 bude badatelna Státního okresního archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli z technických důvodů uzavřena.

Děkujeme za pochopení.

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/svitavy/2019/06/04/upozorneni-na-uzavreni-badatelny-10-14-6-2019/

Den otevřených dveří 2019

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/svitavy/2019/05/29/den-otevrenych-dveri-2019/

Upozornění na uzavření badatelny 28. a 31. 12. 2018

Dne 28. a 31. prosince 2018 bude badatelna Státního okresního archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli z provozních důvodů uzavřena.

Děkujeme za pochopení.

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/svitavy/2018/11/29/upozorneni-na-uzavreni-badatelny/

Upozornění na uzavření badatelny 21. 9. 2018

Dne 21. září 2018 bude badatelna Státního okresního archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli z provozních důvodů uzavřena.

Děkujeme za pochopení.

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/svitavy/2018/09/10/upozorneni-na-uzavreni-badatelny-21-9-2018/