1. setkání kronikářů okresu Svitavy

Ve čtvrtek 5. prosince 2019 se v SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli uskuteční 1. setkání kronikářů okresu Svitavy

Program setkání  
8:30 až 9:00 prezence
9:00 až 9:45 stručné přiblížení činnosti archivu; představení Mezifondového souboru kronik čítajícího více než 700 kronik z okresu
9:45 až 10:30 diskuze nad problematikou kronikářství; sdílení vlastních zkušeností a kladení dotazů
10:30 až 12:00 komentovaná prohlídka stálé expozice Regionálního muzea v Litomyšli

Těšíme se na Vaši účast.

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/svitavy/2019/11/15/1-setkani-kronikaru-okresu-svitavy/