Archivní čtvrtky

Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli zve na cyklus přednášek „Archivní čtvrtky“. Přednášky se uskuteční v badatelně archivu a vstup je zdarma.

23. ledna 2020, 16. 30 hod.
Nekatolíci na Litomyšlsku v rané době toleranční – přednáší Mgr. Michal Severa (SOkA Svitavy & Ústav českých dějin FF UK)

20. února 2020, 16. 30 hod.
Benediktinská klášterní knihovna v Broumově – přednáší Mgr. Eva Vodochodská a PhDr. Zdeněk Zahradník (Katedra PVH a archivnictví FF UHK)

26. března 2020, 16. 30 hod.
Po stopách kultury, přírody i poznání. Zahraniční cesty české a rakouské šlechty mezi osvícenstvím a romantismem a jejich důsledky – přednáší PhDr. Filip Binder (Ústav českých dějin FF UK)

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/svitavy/2020/01/10/archivni-ctvrtky/