Cenné archiválie z litomyšlského archivu na výstavě

SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli zapůjčuje na výstavu Uprostřed Koruny české. Gotické a ranně renesanční umění východních Čech 1250–1550, která je k vidění v Muzeu východních Čech v Hradci Králové od 7. února do 28. června 2020, několik ze svých nejcennějších archiválií z fondů Archiv města Litomyšl, Cech řezníků Litomyšl, Cech pekařů a perníkářů Litomyšl a Sbírky pečetidel, razítek, jejich otisků a pečetí.

Z důvodu jejich ochrany budou tyto vzácné památky naší národní minulosti vždy vystaveny pouze po omezenou dobu. Pouze do počátku března budou návštěvníci moci obdivovat listinu pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic s jeho přivěšenou pečetí, kterou sděluje papeži Klementovi VI., že došlo k dohodě o postoupení části olomouckého biskupství k litomyšlské diecézi (1350). Poté bude nahrazena pergamenovou listinou litomyšlského biskupa Jana II. ze Středy též s jeho přivěšenou pečetí, kterou potvrdil práva a výsady města Litomyšle (1360). V dubnu bude vystavena rozměrná listina se třemi přivěšenými pečetěmi, kterou vydal litomyšlský biskup Petr Jelito a veřejní notáři Mikuláš z Lutic a Jeniš z Horšovského Týna, jíž narovnávají hraniční spor mezi podlažickým klášterem a litomyšlskou kapitulou (1368). V průběhu května budou na omezenou dobu jednoho týdne vystaveny dvě archivní kulturní památky, listiny litomyšlského biskupa Jana II. ze Středy, kterými uděluje artikule cechu řeznickému a pekařskému v Litomyšli po vzoru Hradce Králové (1357). Poslední vystavenou listinou bude pergamen litomyšlského biskupa Jana IV. Železného, kterým udílí odpustky všem, kteří se zúčastní pobožnosti v kapli špitálu podle nadání Vavřince Toulovce z Třemošné (1413). Po celou dobu výstavy bude k vidění první pečetidlo městečka Bystré (15./ 16. století).

Více informací o výstavě na stránkách Muzea východních Čech v Hradci Králové 

 

 

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/svitavy/2020/02/07/cenne-archivalie-z-litomyslskeho-archivu-na-vystave/