Author's posts

Uzavření badatelny 15. a 17. 6. 2020

15. a 17. června 2020 bude badatelna Státního okresního archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli z důvodu stavebních prací uzavřena.

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/svitavy/2020/06/02/uzavreni-badatelny-15-a-17-6-2020/

Upozornění

Provoz archivu od 18. května 2020 Podrobné informace najdete zde.

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/svitavy/2020/04/16/vyrazne-omezeni-provozu-archivu-2/

Důležité upozornění

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu se badatelny všech archivů v rámci SOA Zámrsk od 18.00 hod dne 12. března 2020 uzavírají do dovolání.  V souvislosti s tím se ruší přednáška plánovaná na 26. března 2020.

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/svitavy/2020/03/13/dulezite-upozorneni-2/

Uzavření badatelny 6. 3. 2020

6. března 2020 bude badatelna Státního okresního archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli z provozních důvodů uzavřena.

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/svitavy/2020/02/07/uzavreni-badatelny-6-3-2020-2/

Cenné archiválie z litomyšlského archivu na výstavě

SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli zapůjčuje na výstavu Uprostřed Koruny české. Gotické a ranně renesanční umění východních Čech 1250–1550, která je k vidění v Muzeu východních Čech v Hradci Králové od 7. února do 28. června 2020, několik ze svých nejcennějších archiválií z fondů Archiv města Litomyšl, Cech řezníků Litomyšl, Cech pekařů a perníkářů …

Continue reading

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/svitavy/2020/02/07/cenne-archivalie-z-litomyslskeho-archivu-na-vystave/

Archivní čtvrtky

Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli zve na cyklus přednášek „Archivní čtvrtky“. Přednášky se uskuteční v badatelně archivu a vstup je zdarma. 23. ledna 2020, 16. 30 hod.Nekatolíci na Litomyšlsku v rané době toleranční – přednáší Mgr. Michal Severa (SOkA Svitavy & Ústav českých dějin FF UK) 20. února 2020, 16. 30 hod.Benediktinská …

Continue reading

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/svitavy/2020/01/10/archivni-ctvrtky/

1. setkání kronikářů okresu Svitavy

Ve čtvrtek 5. prosince 2019 se v SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli uskuteční 1. setkání kronikářů okresu Svitavy Program setkání   8:30 až 9:00 prezence 9:00 až 9:45 stručné přiblížení činnosti archivu; představení Mezifondového souboru kronik čítajícího více než 700 kronik z okresu 9:45 až 10:30 diskuze nad problematikou kronikářství; sdílení vlastních zkušeností a kladení dotazů …

Continue reading

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/svitavy/2019/11/15/1-setkani-kronikaru-okresu-svitavy/

Uzavření badatelny

V pátek 6. 12. 2019 bude badatelna archivu otevřena do 11 hodin. Od 23. 12. do konce roku 2019  bude badatelna archivu z provozních důvodů uzavřena. 

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/svitavy/2019/11/15/uzavreni-badatelny/

Uzavření badatelny 4. 10. 2019

4. října 2019 bude badatelna Státního okresního archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli z provozních důvodů uzavřena.

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/svitavy/2019/09/25/uzavreni-badatelny-4-10-2019/

Oznámení

V úterý 27. srpna 2019 byl vedoucím oddělení Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli jmenován Mgr. Michal Severa (tel.: 461 614 810, e-mail: vedouci.sy@ahapa.cz).

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/svitavy/2019/08/29/729/