Knihovna

Knihovna Státního okresního archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli je v souladu s § 49 odst. 2 písm. f) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, specializovanou knihovnou. Její knihovní fond obsahuje přibližně 22 000 knihovních dokumentů se zaměřením na odbornou literaturu, regionální literaturu a regionální periodika.


Knihovna je knihovnou výhradně prezenční, její provozní doba je shodná s provozní dobou badatelny Státního okresního archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli: pondělí, středa 7,15 – 17,00 hod., pátek 7,15 – 14,00 hod.

knihovní řád knihovny SOkASY

 

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/svitavy/knihovna/