Pro Vás

 

Vybrané ukázky z fondů a sbírek

 • Listiny

  V současné době je v našem archivu uloženo kolem 160 listin – nejvíce (23) jich se týká města Hostinného. Nejstarší dochovanou listinou v našem archivu je Bula papeže Benedikta XII. z roku 1335 Papež Benedikt XII. v ní potvrzuje patronátní práva kláštera na Zderaze v Praze nad kostelem v Horním Starém Městě. Listina je psaná …

 • Knihy

  V současné době je v našem archivu uloženo kolem 69 tisíc knih a podacích protokolů. Nejstarší dochovanou knihou (úřední) v našem archivu je: Pamětní kniha 1417-1823 (tzv. Pergamenová kniha)  Je součástí fondu Archiv města Dvůr Králové nad Labem. Patří mezi knihy památné. Původně byla určena k zaznamenání majetků a práv obyvatel Dvora Králové n. L. …

 • Pečetidla (typáře) a pečeti

  V současné době je v našem archivu uloženo téměř 50 pečetidel a více jak 250 razítek. Pečetidla (typáře) jsou nástroje ke zhotovení pečetí. Nejstarším dochovaným pečetidlem v našem archivu je: Pečetidlo města Trutnova z 15. století Jedná se o stříbrný kotouč o průměru 42 mm a výšce 12 mm, v pečetním poli je městský znak …

 • Obrazové prameny (veduty a fotografie)

  Archivy ve svých depozitářích uchovávají především písemné prameny, najdeme v nich ale i prameny obrazové. Jedním z takových obrazových pramenů jsou veduty, které prostorově zobrazovaly krajinu, města, obce, případně městské části a budovy v krajině v době před vznikem fotografie (1836). Tovaryšský list s vedutou města Trutnova od J. Otta z doby kolem roku 1780. …

 • Další zajímavé archiválie

  Tzv. Maloúpská kniha rodokmenů. Kniha obsahuje kreslené rodokmeny místních rodin. Vznikla okolo roku 1900, a to za účelem, aby se zabránilo ženění a vdávání příbuzných mezi sebou. Jejím autorem  byl tamní farář Alois Krsek.       Duplikát výstupního vysvědčení Josefa Čapka z roku 1903 z C. k. odborné školy tkalcovské ve Vrchlabí. Významný český …

 

 

Zajímavosti a užitečné pomůcky

 • Česko-německý slovník obcí okresu Trutnov

 • Tschechisch-deutsches Wörterbuch der Gemeinden im Bezirk Trutnov

  Názvy obcí (a jejich částí) okresu Trutnov a bývalých politických okresů Trutnov, Dvůr Králové nad Labem a Vrchlabí. Die Namen der Gemeinden und ihrer Teilen im Bezirk Trutnov und im ehemaligen politischen Bezirken Trutnov, Dvůr Králové nad Labem und Vrchlabí.   Adamov Adamsthal Arnultovice Arnsdorf Babí Trautenbach Batňovice Batnowitz Bečkov Potschendorf Bedřichov Fridrichsthal Běluň (Brzice) …

 • Německo-český slovník obcí okresu Trutnov

 • Deutsch-tschechisches Wörterbuch der Gemeinden im Bezirk Trutnov

  Názvy obcí (a jejich částí) okresu Trutnov a bývalých politických okresů Trutnov, Dvůr Králové nad Labem a Vrchlabí. Die Namen der Gemeinden und ihrer Teilen im Bezirk Trutnov und im ehemaligen politischen Bezirken Trutnov, Dvůr Králové nad Labem und Vrchlabí.   Adamsthal Adamov Ahlkirschen Bílá Třemešná Altenbuch Staré Buky Altenbuch-Döbernei Starobucké Debrné Alt-Rognitz Starý Rokytník …

 • Veduty obcí okresu Trutnov od Antonína Jana Venuta

  Následujících šest reprodukcí bylo otištěno v obrazové příloze Ročenky Státního okresního archivu v Trutnově 1998. Originály vedut jsou uloženy v Národní knihovně ve Vídni. Informace o autorovi a jeho dalších vedutách naleznete např. v článku ZRŮBEK, Rudolf: Antonín Jan Venuto, život a dílo. In: Ročenka Státního okresního archivu v Trutnově. 1998. Trutnov, Státní okresní archiv Trutnov 1999. 208 s. ISBN 80-902709-0-5, ISSN 1212-5229.

 

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/trutnov/pro-vas/