Úřední deska Státního oblastního archivu v Zámrsku

Přehled zveřejňovaných informací o povinném subjektu

Pravidla pro doručování úřední korespondence

Povinně zveřejňované údaje – výběrová řízení na zakázky

Povinně zveřejňované údaje – výběrová řízení na služební a pracovní místa

Dokumenty (organizační řád, opatření související s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, výroční zprávy, služební předpisy, zprávy o hospodaření)

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/urednideska/

Povinně zveřejňované údaje – výběrová řízení na služební a pracovní místa

Povinně zveřejňované údaje – výběrová řízení na zakázky

Výběrová řízení Datum zveřejnění Popis Podrobnosti ke stažení 24. února 2015 Výběrové řízení Prodej nemovitosti SOkA Rychnov nad Kněžnou XIV. kolo Podrobnosti 13. ledna 2015 Výběrové řízení Prodej nemovitosti SOkA Rychnov nad Kněžnou XIII. kolo Podrobnosti 21. října 2014 Výběrové řízení Prodej nemovitosti SOkA Rychnov nad Kněžnou XII. kolo Podrobnosti 9. září 2014 Výběrové řízení …

Pravidla pro doručování úřední korespondence

Pravidla pro doručování datových zpráv: Archiv potvrzuje, že byla doručena datová zpráva elektronické podatelně zasláním zprávy, která musí být opatřena elektronickou značkou nebo podepsána elektronickým podpisem. Archiv zasílá zprávu o doručení nejpozději v první pracovní den, který následuje po dni doručení. Archiv zasílá zprávu o doručení na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána. Pokud se …

Přehled zveřejňovaných informací o povinném subjektu

Přehled zveřejňovaných informací o povinném subjektu 1. Název: Česká republika – Státní oblastní archiv v Zámrsku 2. Důvod a způsob založení: Státní oblastní archiv v Zámrsku je organizační složkou státu zřízenou zákonem č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů. Archiv vystupuje v právních vztazích jménem státu. …