Úřední deska Státního oblastního archivu v Zámrsku

Úřední hodiny v době nouzového stavu

Přehled zveřejňovaných informací o povinném subjektu

Pravidla pro doručování úřední korespondence

Povinně zveřejňované údaje – výběrová řízení na zakázky

Povinně zveřejňované údaje – výběrová řízení na služební a pracovní místa

Dokumenty (organizační řád, opatření související s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, výroční zprávy, služební předpisy, zprávy o hospodaření)

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/urednideska/

Povinně zveřejňované údaje – výběrová řízení na služební a pracovní místa

Povinně zveřejňované údaje – výběrová řízení na zakázky

Profil zadavatele v NEN Odkaz na profil zadavatele v NEN Aktuálně probíhající veřejné zakázky   Popis Podrobnosti   Expertní služby pro vývoj prezentačního webu Podrobnosti   Stavební úpravy depozitáře v SOkA Ústí nad Orlicí, projekční práce Podrobnosti   Vývoj prezentačního webu Podrobnosti Výběrová řízení před uveřejňováním v NEN Datum zveřejnění Popis Podrobnosti ke stažení 24. …

Pravidla pro doručování úřední korespondence

Pravidla pro doručování datových zpráv: Archiv potvrzuje, že byla doručena datová zpráva elektronické podatelně zasláním zprávy, která musí být opatřena elektronickou značkou nebo podepsána elektronickým podpisem. Archiv zasílá zprávu o doručení nejpozději v první pracovní den, který následuje po dni doručení. Archiv zasílá zprávu o doručení na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána. Pokud se …

Přehled zveřejňovaných informací o povinném subjektu

Přehled zveřejňovaných informací o povinném subjektu 1. Název: Česká republika – Státní oblastní archiv v Zámrsku 2. Důvod a způsob založení: Státní oblastní archiv v Zámrsku je organizační složkou státu zřízenou zákonem č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů. Archiv vystupuje v právních vztazích jménem státu. …