Return to Úřední deska Státního oblastního archivu v Zámrsku

Povinně zveřejňované údaje – výběrová řízení na služební a pracovní místa

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/urednideska/povinne-zverejnovane-udaje-vyberova-rizeni-na-mista/

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada / odborný rada – archivář v Oddělení archivní metodiky, předarchivní péče a správy podnikových fondů Hradec Králové

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení SOAZ-RED/2019-5703-2 (pdf, 117 kB) Formulář žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (doc, 73 kB)