Return to Úřední deska Státního oblastního archivu v Zámrsku

Povinně zveřejňované údaje – výběrová řízení na služební a pracovní místa

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/urednideska/povinne-zverejnovane-udaje-vyberova-rizeni-na-mista/

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada / odborný rada – auditor ve Státním oblastním archivu v Zámrsku

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo auditora Příloha: Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo.pdf Příloha: Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo.doc