Return to Povinně zveřejňované údaje – výběrová řízení na služební a pracovní místa

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada – archivář – vedoucí oddělení Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli

 

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo – archivář – vedoucí SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli (pdf, 117 KB)

Příloha 1 Žádost o přijetí do sluzebního poměru a jmenování na místo představeného (pdf, 153 KB)

Příloha 1 Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na místo představeného (doc, 78 KB)

Příloha 2 Čestné prohlásení podle § 4 odst. 3 zákona 451_1991 (pdf, 96 KB)

Příloha 2 Čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona 451_1991 (doc, 28 KB)

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/urednideska/povinne-zverejnovane-udaje-vyberova-rizeni-na-mista/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-odborny-rada-archivar-vedouci-oddeleni-statni-okresni-archiv-svitavy-se-sidlem-v-litomysli/