Upozornění pro badatele

Na základě platné legislativy na ochranu osobních údajů nařízení EU 2016/679 (GDPR), zákon č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí ředitele Státního oblastního archivu v Zámrsku, jsme byli nuceni digitalizáty kronik z veřejné prezentace dočasně stáhnout.

Usilovně pracujeme na kontrole digitalizátů na přítomnost osobních údajů žijících osob. Po kontrole a případné nutné anonymizaci údajů digitální kopie kronik opět zveřejníme.

Digitalizáty kronik jsou i nadále k dispozici původcům, kteří kroniky vedli. Badatelsky kroniky v elektronické podobě zpřístupňujeme ve studovně v badatelských dnech. I v tomto případě je potřebné při přípravě k předložení vzhledem ke kontrole obsažených osobních a citlivých údajů, jejich zpřístupnění po souhlasu dotčených osob či nutné anonymizaci. Lze využít možnosti placené jednoduché rešerše. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti a děkujeme za pochopení.

Mgr. Radim Dušek, vedoucí oddělení

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/2018/05/24/upozorneni-pro-badatele-7/

Omezení provozu badatelny

Z provozně-technických důvodů bude ve středu 10. října 2018 badatelna od 15.30 hodin uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Radim Dušek, vedoucí oddělení

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/2018/10/05/omezeni-provozu-badatelny-2/

Uzavření badatelny

Vážení badatelé, ve dnech 2. a 4. července 2018 bude badatelna Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí z provozních důvodů pro veřejnost uzavřena. Badatelské veřejnosti se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Mgr. Radim Dušek, vedoucí oddělení

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/2018/06/25/uzavreni-badatelny-2/

Uzavření badatelny

Ve středu 27. prosince 2017 bude badatelna archivu uzavřena. Badatelské veřejnosti se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Mgr. Radim Dušek, vedoucí oddělení

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/2017/12/19/uzavreni-badatelny/

Důležité upozornění

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: k 1. 12. 2017 bude v rámci celého archivu sjednocena mailová doména.
Nová doména za zavináčem ponese název ahapa.cz (tj. „archivy Hradecka a Pardubicka“). V této souvislosti:

  • dojde ke změně všech stávajících mailových adres,
  • budou zřízeny dosud chybějící mailové schránky a bude možné přímo kontaktovat každého zaměstnance archivu,
  • některé mailové schránky budou zrušeny,
  • vznikne celooblastní adresář všech kontaktů, jehož definitivní podobu zveřejníme k 1. 12. 2017.

Doufáme, že Vám tato významná změna nezpůsobí komplikace a věříme, že zlepší naši vzájemnou komunikaci.
Předem děkujeme za pochopení

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/2017/11/16/dulezite-upozorneni/

Omezení provozu badatelny

V pondělí 25. září 2017 bude archiv a badatelna archivu z provozně-technických důvodů otevřena až od 9.00 hodin.

Badatelské veřejnosti se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Mgr. Radim Dušek, vedoucí oddělení

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/2017/09/15/omezeni-provozu-badatelny/

Knihovní řád

Vážení badatelé, s účinností od 30. května 2017 je v platnosti nový Knihovní řád knihovny Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí. Je vydaný na základě služebního předpisu č. 4 ředitele Státního oblastního archivu v Zámrsku, který upravuje správu knihoven v podmínkách Státního oblastního archivu v Zámrsku.

Mgr. Radim Dušek, vedoucí oddělení

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/2017/06/01/knihovni-rad/

Upozornění pro badatele

Dovolujeme si oznámit, že ve dnech 27. až 30. prosince 2016 bude Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí pro veřejnost uzavřen.

Děkujeme za pochopení.

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/2016/12/12/upozorneni-pro-badatele-6/