Upozornění pro badatele

Na základě platné legislativy na ochranu osobních údajů nařízení EU 2016/679 (GDPR), zákon č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí ředitele Státního oblastního archivu v Zámrsku, jsme byli nuceni digitalizáty kronik z veřejné prezentace dočasně stáhnout.

Usilovně pracujeme na kontrole digitalizátů na přítomnost osobních údajů žijících osob. Po kontrole a případné nutné anonymizaci údajů digitální kopie kronik opět zveřejníme.

Digitalizáty kronik jsou i nadále k dispozici původcům, kteří kroniky vedli. Badatelsky kroniky v elektronické podobě zpřístupňujeme ve studovně v badatelských dnech. I v tomto případě je potřebné při přípravě k předložení vzhledem ke kontrole obsažených osobních a citlivých údajů, jejich zpřístupnění po souhlasu dotčených osob či nutné anonymizaci. Lze využít možnosti placené jednoduché rešerše. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti a děkujeme za pochopení.

Mgr. Radim Dušek, vedoucí oddělení

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/2018/05/24/upozorneni-pro-badatele-7/

Uzavření badatelny

Dovolujeme si upozornit, že 27. 12. až 31. 12. 2018 je archiv uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Radim Dušek, vedoucí oddělení

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/2018/12/04/uzavreni-badatelny-3/

Omezení provozu badatelny

Z provozně-technických důvodů bude ve středu 10. října 2018 badatelna od 15.30 hodin uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Radim Dušek, vedoucí oddělení

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/2018/10/05/omezeni-provozu-badatelny-2/

Uzavření badatelny

Vážení badatelé, ve dnech 2. a 4. července 2018 bude badatelna Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí z provozních důvodů pro veřejnost uzavřena. Badatelské veřejnosti se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Mgr. Radim Dušek, vedoucí oddělení

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/2018/06/25/uzavreni-badatelny-2/

Uzavření badatelny

Ve středu 27. prosince 2017 bude badatelna archivu uzavřena. Badatelské veřejnosti se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Mgr. Radim Dušek, vedoucí oddělení

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/2017/12/19/uzavreni-badatelny/

Důležité upozornění

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: k 1. 12. 2017 bude v rámci celého archivu sjednocena mailová doména.
Nová doména za zavináčem ponese název ahapa.cz (tj. „archivy Hradecka a Pardubicka“). V této souvislosti:

  • dojde ke změně všech stávajících mailových adres,
  • budou zřízeny dosud chybějící mailové schránky a bude možné přímo kontaktovat každého zaměstnance archivu,
  • některé mailové schránky budou zrušeny,
  • vznikne celooblastní adresář všech kontaktů, jehož definitivní podobu zveřejníme k 1. 12. 2017.

Doufáme, že Vám tato významná změna nezpůsobí komplikace a věříme, že zlepší naši vzájemnou komunikaci.
Předem děkujeme za pochopení

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/2017/11/16/dulezite-upozorneni/

Omezení provozu badatelny

V pondělí 25. září 2017 bude archiv a badatelna archivu z provozně-technických důvodů otevřena až od 9.00 hodin.

Badatelské veřejnosti se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Mgr. Radim Dušek, vedoucí oddělení

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/2017/09/15/omezeni-provozu-badatelny/

Knihovní řád

Vážení badatelé, s účinností od 30. května 2017 je v platnosti nový Knihovní řád knihovny Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí. Je vydaný na základě služebního předpisu č. 4 ředitele Státního oblastního archivu v Zámrsku, který upravuje správu knihoven v podmínkách Státního oblastního archivu v Zámrsku.

Mgr. Radim Dušek, vedoucí oddělení

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/2017/06/01/knihovni-rad/