Sdělení pro badatele

Od 1. ledna 2016 platí ve Státním okresním archivu nový badatelský řád. Kromě několika upřesnění je důvodem jeho rozšíření o nové ustanovení týkající se povinného používání rukavic.

„Při studiu archiválií musí badatel používat rukavice, které mu při jeho první návštěvě v rámci kalendářního roku vydá zdarma obsluha badatelny, a to v počtu jeden pár. Pokud si při další návštěvě či návštěvách v rámci stejného kalendářního roku badatel obdržené rukavice nepřinese, musí pro studium archiválií použít pár nový, který mu bude obsluhou badatelny prodán za nákupní cenu.“

Aktuální nákupní cena bude zveřejněna v prostorách badatelny.

Děkujeme Vám za pochopení a ochranu archiválií.
Radim Dušek
vedoucí oddělení

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/2015/12/22/sdeleni-pro-badatele-2/