Knihovní řád

Vážení badatelé, s účinností od 30. května 2017 je v platnosti nový Knihovní řád knihovny Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí. Je vydaný na základě služebního předpisu č. 4 ředitele Státního oblastního archivu v Zámrsku, který upravuje správu knihoven v podmínkách Státního oblastního archivu v Zámrsku.

Mgr. Radim Dušek, vedoucí oddělení

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/2017/06/01/knihovni-rad/