Upozornění pro badatele

Na základě platné legislativy na ochranu osobních údajů nařízení EU 2016/679 (GDPR), zákon č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí ředitele Státního oblastního archivu v Zámrsku, jsme byli nuceni digitalizáty kronik z veřejné prezentace dočasně stáhnout.

Usilovně pracujeme na kontrole digitalizátů na přítomnost osobních údajů žijících osob. Po kontrole a případné nutné anonymizaci údajů digitální kopie kronik opět zveřejníme.

Digitalizáty kronik jsou i nadále k dispozici původcům, kteří kroniky vedli. Badatelsky kroniky v elektronické podobě zpřístupňujeme ve studovně v badatelských dnech. I v tomto případě je potřebné při přípravě k předložení vzhledem ke kontrole obsažených osobních a citlivých údajů, jejich zpřístupnění po souhlasu dotčených osob či nutné anonymizaci. Lze využít možnosti placené jednoduché rešerše. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti a děkujeme za pochopení.

Mgr. Radim Dušek, vedoucí oddělení

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/2018/05/24/upozorneni-pro-badatele-7/