Výrazné omezení provozu archivu!

  • Výrazné omezení provozu archivu! Podle pokynu č. 2/2020 náměstka ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy ze dne 15. 3. 2020 k opatřením v souvislosti s organizací výkonu státní služby a práce ve vztahu k riziku šíření onemocnění COVID 19 a zajištění akceschopnosti útvarů sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy a podřízených organizací bude provoz archivu výrazně omezen:
  • 1. Badatelny všech archivů v rámci SOA Zámrsk jsou uzavřeny na neurčito a také jiná přítomnost veřejnosti na pracovištích archivu musí být minimalizována.
  • 2. Zrušena jsou veškerá jednání a služební cesty, které lze odložit.
  • 3. Bude výrazně omezen počet zaměstnanců na pracovištích, takže bude zajištěn jen základní provoz budov a nejnutnější administrativa.
  • 4. Podání učiněná klasickou poštou nebo elektronicky budou přijímána, nelze však zaručit jejich vyřízení v obvyklých lhůtách. Nejaktuálnější informace naleznete na této stránce. Děkujeme za pochopení.

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/2020/03/15/vyrazne-omezeni-provozu-archivu/