Dokumenty ke stažení

Badatelna a knihovna

Badatelský řád [Pdf, 166 kB]

Knihovní řád [Pdf, 293 kB]

Badatelský list [Pdf, 313 kB]

Žádost o vyhledání archiválie [Pdf, 436 kB]

Objednávka kopií [Pdf, 253 kB]

Požadavek na předložení archiválií do badatelny (inventarizované) [Pdf, 247 kB]

Požadavek na předložení archiválií do badatelny (neinventarizované) [Pdf, 246 kB]

Žádost o souhlas s použitím vlastního reprodukčního zařízení [Pdf, 193 kB]

Žádost o informace, kopie, opisy a výpisy z archiválií [Pdf, 340 kB]

Skartační řízení

Skartační návrh (žádost) [Pdf, 202 kB]

Záznam o předání archiválií k trvalému uložení do archivu (mimo skartační řízení) [Pdf, 163 kB]

Záznam o předání archiválií k trvalému uložení do archivu (ve skartačním řízení) [Pdf, 163 kB]

Likvidátor – žádost o projednání (dochované dokumenty) [Pdf, 166 kB]

Likvidátor – žádost o projednání (nedochované dokumenty) [Pdf, 214 kB]

Legislativa a metodika

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. [Pdf, 747 kB]

Zákon č. 329/2012 Sb., úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn. (zákonem č. 413/2005 Sb., zákonem č. 444/2005 Sb., zákonem č. 112/2006 Sb., zákonem č. 181/2007 Sb., zákonem č. 296/2007 Sb., zákonem č. 32/2008 Sb., zákonem č. 190/2009 Sb., zákonem č. 227/2009 Sb., zákonem č. 424/2010 Sb. a zákonem č. 167/2012 Sb.) [Pdf, 1 012 kB]

Vyhláška č. 283/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. [Pdf, 582 kB]

Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. [Pdf, 593 kB]

Vyhláška č. 213/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 192/2009 Sb. [Pdf, 2 237 kB]

Vyhláška č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. Vyhláška č. 192/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů. [Pdf, 1 640 kB]

Komentář k vyhlášce č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. [Pdf, 522 kB]

Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů. Vyhláška č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. [Pdf, 1 244 kB]

Prohlášení ředitele odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ve věci atestů elektronických systému spisové služby [Pdf, 111 kB]

Metodický návod pro zpracování spisového řádu obce s rozšířenou působností, vedoucí spisovou službu v elektronické podobě v elektronických systémech spisové služby [Pdf, 587 kB]

Stanovisko odboru archivní správy a spisové služby k užívání časového razítka v souvislosti s odesíláním a ukládáním dokumentů v digitální podobě [Pdf, 638 kB]

Tvorba spisu a spisové značky a evidence spisů při jejich půjčování. [Pdf, 77 kB]

Vzorový spisový a skartační plán pro obce, které nemají pověřený obecní úřad nebo nejsou obcí s rozšířenou působností, městské obvody a městské části statutárních měst [Pdf, 250 kB]

Vzorový spisový a skartační plán pro obce s rozšířenou působností [Pdf, 328 kB]

Metodický pokyn odboru AS MV ČR – Vyhotovování dokumentů na trvanlivém papíru [Pdf, 61 kB]

Doplnění metodického pokynu k vyhotovování dokumentů na trvanlivém papíru [Pdf, 193 kB]

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů [Pdf, 194 kB]

Struktura informací o Státním okresním archivu Ústí nad Orlicí

dle vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňující dálkový přístup.

Struktura informací o SOkA Ústí nad Orlicí [Pdf, 207 kB]

Osnovy popisu postupu

dle vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňující dálkový přístup.

Studium a vyhledávání archiválií [Pdf, 259 kB]

Skartační řízení [Pdf, 255 kB]

Roční zprávy o činnosti

Roční zpráva o činnosti za rok 2014 [Pdf, 368 kB]

Roční zpráva o činnosti za rok 2013 [Pdf, 460 kB]

Roční zpráva o činnosti za rok 2012 [Pdf, 341 kB]

Roční zpráva o činnosti za rok 2011 [Pdf, 278 kB]

Roční zpráva o činnosti za rok 2010 [Pdf, 268 kB]

Roční zpráva o činnosti za rok 2009 [Pdf, 259 kB]

Roční zpráva o činnosti za rok 2008 [Pdf, 267 kB]

Roční zpráva o činnosti za rok 2007 [Pdf, 257 kB]

Roční zpráva o činnosti za rok 2006 [Pdf, 302 kB]

Roční zpráva o činnosti za rok 2005 [Pdf, 228 kB]

Roční zpráva o činnosti za rok 2004 [Pdf, 267 kB]

Roční zpráva o činnosti za rok 2003 [Pdf, 296 kB]

Roční zpráva o činnosti za rok 2002 [Pdf, 278 kB]

Roční zpráva o činnosti za rok 2001 [Pdf, 221 kB]

Roční statistika práce

Roční statistika práce za rok 2014 [Pdf, 190 kB]

Roční statistika práce za rok 2013 [Pdf, 137 kB]

Roční statistika práce za rok 2012 [Pdf, 88 kB]

Roční statistika práce za rok 2011 [Pdf, 153 kB]

Roční statistika práce za rok 2010 [Pdf, 148 kB]

Roční statistika práce za rok 2009 [Pdf, 148 kB]

Roční statistika práce za rok 2008 [Pdf, 299 kB]

Roční statistika práce za rok 2007 [Pdf, 254 kB]

Roční statistika práce za rok 2006 [Pdf, 249 kB]

Roční statistika práce za rok 2005 [Pdf, 189 kB]

Roční statistika práce za rok 2004 [Pdf, 202 kB]

Roční statistika práce za rok 2003 [Pdf, 197 kB]

Roční statistika práce za rok 2002 [Pdf, 205 kB]

Roční statistika práce za rok 2001 [Pdf, 149 kB]

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/dokumenty-ke-stazeni/