Knihovní řád

Vážení badatelé, s účinností od 30. května 2017 je v platnosti nový Knihovní řád knihovny Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí. Je vydaný na základě služebního předpisu č. 4 ředitele Státního oblastního archivu v Zámrsku, který upravuje správu knihoven v podmínkách Státního oblastního archivu v Zámrsku.

Mgr. Radim Dušek, vedoucí oddělení

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/2017/06/01/knihovni-rad/

Upozornění pro badatele

Dovolujeme si oznámit, že ve dnech 27. až 30. prosince 2016 bude Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí pro veřejnost uzavřen.

Děkujeme za pochopení.

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/2016/12/12/upozorneni-pro-badatele-6/

Sdělení pro badatele

Od 1. ledna 2016 platí ve Státním okresním archivu nový badatelský řád. Kromě několika upřesnění je důvodem jeho rozšíření o nové ustanovení týkající se povinného používání rukavic.

„Při studiu archiválií musí badatel používat rukavice, které mu při jeho první návštěvě v rámci kalendářního roku vydá zdarma obsluha badatelny, a to v počtu jeden pár. Pokud si při další návštěvě či návštěvách v rámci stejného kalendářního roku badatel obdržené rukavice nepřinese, musí pro studium archiválií použít pár nový, který mu bude obsluhou badatelny prodán za nákupní cenu.“

Aktuální nákupní cena bude zveřejněna v prostorách badatelny.

Děkujeme Vám za pochopení a ochranu archiválií.
Radim Dušek
vedoucí oddělení

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/2015/12/22/sdeleni-pro-badatele-2/

Upozornění pro badatele

Vážení badatelé,

dovolujeme si Vás upozornit, že ve středu 23. 12., v pondělí 28. 12. a ve středu 30. 12. 2015 je badatelna Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí uzavřena.

Otevřena bude opět v pondělí 4. 1. 2016.

 

Děkujeme Vám za pochopení.
Radim Dušek
vedoucí oddělení

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/2015/11/30/upozorneni-pro-badatele-5/

Osudy politických vězňů 1948-1989

Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí připravil v elektronické podobě v současnosti již nedostupnou knihu „Osudy politických vězňů 1948-1989“, kterou v roce 1996 vydal Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí, Okresní úřad Ústí nad Orlicí a Konfederace politických vězňů – okresní pobočka Ústí nad Orlicí. Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí tak uctívá památku obětí komunismu. Kniha ke stažení ve formátu pdf je dostupná zde.

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/2015/06/29/osudy-politickych-veznu-1948-1989/

Pozvánka na výstavu

Pozvánka na unikátní výstavu Národního archivu v Praze „Mistr Jan Hus a jeho svět“ 26. – 30.6.2015. Plakát ke stažení zde: Mistr Jan Hus a jeho svět.pdf (405 Kb).

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/2015/06/11/pozvanka-na-vystavu/

Sčítání lidu

Předkládáme badatelské veřejnosti první část digitalizovaného sčítání lidu, které je zveřejněno dle, našemu archivu daných, technických možností a samozřejmě s povinnými identifikačními údaji v souladu s nařízením ředitele SOA v Zámrsku.

Sčítání lidu je a bude nedílnou součástí E-badatelny a jednotlivých obcí.

Badatelům děkujeme za trpělivost a pochopení, neboť rychlejší zveřejnění nebylo a není závislé na činnosti našeho archivu.

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/2015/06/03/scitani-lidu-3/

Povinné používání ochranných rukavic

Dovolujeme si informovat badatelskou veřejnost našeho archivu, že v souladu s rozhodnutím SOA Zámrsk bude studium archiválií možné pouze s povinným používáním ochranných rukavic. Badateli budou ochranné rukavice zapůjčeny službou badatelny archivu. Po ukončení studia je badatel vrátí.
Děkujeme za pochopení a pomoc při ochraně archiválií.

Radim Dušek
ředitel SOkA Ústí nad Orlicí

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/2015/01/16/povinne-pouzivani-ochrannych-rukavic/