Účastníkům odboje a odporu proti komunismu

Dne 17. listopadu 2011 nabyl účinnosti zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu. Zákon vychází ze zásad zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu.

Parlament České republiky tak vyjádřil úctu a vděčnost ženám a mužům, kteří v období komunistické totalitní moci s nasazením vlastních životů, osobní svobody i majetku aktivně bránili hodnoty svobody a demokracie.

Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí je připraven k vyhledávání požadovaných archiválií. Samozřejmostí jsou vzory žádostí, o které můžete požádat – Žádost o vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu dle zákona č. 262/2011 Sb.:

  • podávaná z titulu vlastní účasti v odboji a odporu proti komunismu
  • podávaná právnickou osobou
  • podávaná pozůstalou osobou z titulu účasti v odboji a odporu proti komunismu občana, který již nežije

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/2012/08/14/ucastnikum-odboje-a-odporu-proti-komunismu/

RSS

Pro odběr novinek pomoci RSS kanálu využijte následující odkaz http://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/feed/

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/2012/07/23/rss-2/

Digitalizované archiválie

Pro prohlížení digitalizovaných archiválií využijte sekci E-badatelna

http://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/ebadatelna

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/2012/06/23/1101/

Upozornění pro badatele

Z důvodu značného poškození některých částí archivních fondů okresních úřadů, týkajících se sčítání lidu, jsme nuceni využít ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a minimalizovat manipulaci s uvedenými archiváliemi. Bylo přijato následující rozhodnutí a řešení. Uvedené archiválie budou postupně digitalizovány a zpřístupňovány na internetu. Bude-li žadatel chtít nahlédnout pouze do některých čísel popisných, která se týkají jeho předků, archiv badateli předloží jednotlivá čísla popisná nejdéle do 30 dnů od žádosti v digitální podobě. Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí děkuje za pochopení a maximální ohleduplnost k ochraně archivního dědictví.

(§ 38 odst. 1 písm. a) z. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů: nahlížení do archiválií uložených v archivu se odepře, jestliže fyzický stav archiválií nahlížení neumožňuje.)

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/2011/05/31/upozorneni-pro-badatele/