Aktuality

20.01.2020

Z důvodu poruchy napájecího zdroje telefonní ústředny nefungují v SOA Zámrsk pevné telefonní linky. Na odstranění závady pracujeme ve spolupráci se servisní firmou.

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné komplikace

16.01.2020

Badatelna Státního oblastního archivu v Zámrsku bude od 24. února do 6. března 2020 z provozních důvodů uzavřena. Děkujeme za pochopení.

The research room of the State Regional Archives in Zámrsk will be closed from 24 February to 6 March 2020 for operational reasons. Thank you for your understanding.
Forschungsraum (Lessesall) des Staatlichen Gebietsarchivs in Zámrsk ist vom 24. Februar bis 6. März 2020 aus betrieblichen Gründen geschlossen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

06.01.2020

Od 6. ledna 2020 se veškerá podání, badatelské dotazy apod. včetně objednávek archiválií do badatelny v Zámrsku zasílané emailem přijímají pouze na adrese podatelna.osa@ahapa.cz.

Případné objednávky archiválií do badatelny z provozních důvodů zasílejte nejméně 2 – 3 dny před plánovanou návštěvou (pouze na email podatelna.osa@ahapa.cz). Objednat archiválie ke studiu lze i nadále přímo v badatelně v Zámrsku dle podmínek stanovených Badatelským řádem.


29. 08. 2019

Letní aktualizace Inventárního seznamu Sbírky matrik Východočeského kraje ze dne 29. 8. 2019.


Informace o Stěhování archiválií z depozitářů v Zámrsku do depozitáře v Hradci Králové.


02. 07. 2019

Státní oblastní archiv v Zámrsku vydal doprovodnou publikaci k výstavě polonik, hungarik a slovacik konané v loňském roce v rámci Mezinárodního dne archivů s názvem TRANS FINES NOSTROS. Svědectví polonik, hungarik a slovacik z fondů a sbírek Státního oblastního archivu v Zámrsku.
Publikaci lze objednávat na adrese: podatelna.osa@ahapa.cz.


11. 04. 2019

Státní oblastní archiv v Zámrsku zpřístupňuje v elektronické verzi katalogy ze svých výstav konaných v rámci oslav Mezinárodního dne archivů:


10. 04. 2019

Nepřístupné archivní fondy

Z důvodu stěhování archivních fondů z depozitáře v Zámrsku do depozitáře v Hradci Králové budou počínaje 29.04.2019 dočasně nepřístupné archivní fondy jejichž seznam a informace o zpřístupnění naleznete zde: https://vychodoceskearchivy.cz/stehovani-archivalii-ze-zamrsku-do-hradce-kralove/


SBORNÍK PRACÍ VÝCHODOČESKÝCH ARCHIVŮ 16 (2018)

(objednávky a dotazy na martin.paukrt@ahapa.cz nebo podatelna.osa@ahapa.cz)


Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/