Aktuality

15. 03. 2020

 • Výrazné omezení provozu archivu! Podle pokynu č. 2/2020 náměstka ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy ze dne 15. 3. 2020 k opatřením v souvislosti s organizací výkonu státní služby a práce ve vztahu k riziku šíření onemocnění COVID 19 a zajištění akceschopnosti útvarů sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy a podřízených organizací bude provoz archivu výrazně omezen:
 • 1. Badatelny všech archivů v rámci SOA Zámrsk jsou uzavřeny na neurčito a také jiná přítomnost veřejnosti na pracovištích archivu musí být minimalizována.
 • 2. Zrušena jsou veškerá jednání a služební cesty, které lze odložit.
 • 3. Bude výrazně omezen počet zaměstnanců na pracovištích, takže bude zajištěn jen základní provoz budov a nejnutnější administrativa.
 • 4. Podání učiněná klasickou poštou nebo elektronicky budou přijímána, nelze však zaručit jejich vyřízení v obvyklých lhůtách. Nejaktuálnější informace naleznete na této stránce. Děkujeme za pochopení.
 • The research room of the State Regional Archives in Zámrsk will be closed from 13 March. Thank you for your understanding.

  Forschungsraum (Lessesall) des Staatlichen Gebietsarchivs in Zámrsk ist vom 13. März geschlossen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.


  13. 02. 2020

  Druhá únorová aktualizace Inventárního seznamu Sbírky matrik Východočeského kraje ze dne 13. 2. 2020.


  06.01.2020

  Od 6. ledna 2020 se veškerá podání, badatelské dotazy apod. včetně objednávek archiválií do badatelny v Zámrsku zasílané emailem přijímají pouze na adrese podatelna.osa@ahapa.cz.

  Případné objednávky archiválií do badatelny z provozních důvodů zasílejte nejméně 2 – 3 dny před plánovanou návštěvou (pouze na email podatelna.osa@ahapa.cz). Objednat archiválie ke studiu lze i nadále přímo v badatelně v Zámrsku dle podmínek stanovených Badatelským řádem.


  Informace o Stěhování archiválií z depozitářů v Zámrsku do depozitáře v Hradci Králové.


  02. 07. 2019

  Státní oblastní archiv v Zámrsku vydal doprovodnou publikaci k výstavě polonik, hungarik a slovacik konané v loňském roce v rámci Mezinárodního dne archivů s názvem TRANS FINES NOSTROS. Svědectví polonik, hungarik a slovacik z fondů a sbírek Státního oblastního archivu v Zámrsku.
  Publikaci lze objednávat na adrese: podatelna.osa@ahapa.cz.


  11. 04. 2019

  Státní oblastní archiv v Zámrsku zpřístupňuje v elektronické verzi katalogy ze svých výstav konaných v rámci oslav Mezinárodního dne archivů:


  10. 04. 2019

  Nepřístupné archivní fondy

  Z důvodu stěhování archivních fondů z depozitáře v Zámrsku do depozitáře v Hradci Králové budou počínaje 29.04.2019 dočasně nepřístupné archivní fondy jejichž seznam a informace o zpřístupnění naleznete zde: https://vychodoceskearchivy.cz/stehovani-archivalii-ze-zamrsku-do-hradce-kralove/


  SBORNÍK PRACÍ VÝCHODOČESKÝCH ARCHIVŮ 16 (2018)

  (objednávky a dotazy na martin.paukrt@ahapa.cz nebo podatelna.osa@ahapa.cz)


  Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/