Aktuality

Státní oblastní archiv v Zámrsku Vás zve na Den otevřených dveří v sobotu 8. června 2019.

UPOZORNĚNÍ!!! Parkoviště před archivem bude v sobotu 8. června 2019 z provozních důvodů uzavřeno. Děkujeme za pochopení.


03. 06. 2019

Stěhování archiválií z depozitářů v Zámrsku do depozitáře v Hradci Králové.


20. 05. 2019

VE DNECH

1. 7. až 12. 7. 2019

BUDE Z DŮVODU ČERPÁNÍ DOVOLENÝCH

BADATELNA SOA V ZÁMRSKU

UZAVŘENA

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ


29. 04. 2019 (dodatek k aktualizaci dne 10. 4. 2019)

Jarní aktualizace inventárního seznamu Sbírky matrik Východočeského kraje (stav k 29. 4. 2019)

Upozornění: od 1. 4. 2019 došlo ke změně veřejné IP adresy, která je důležitá pro stahování digitalizovaných matričních knih. Doporučujeme proto provést stažení aktuálního inventární seznamu Sbírky matrik Východočeského kraje, který již nové IP adresy zohledňuje.

Římsko-katolické farnosti – „lze předkládat od r. 2019“: Borohrádek: sign. 9-6170; Dolní Olešnice: sign. 33-7027; Habry: sign. 6790; Choceň: sign. 6491; Martínkovice: sign. 99-7348; Morašice (okr. Chrudim): sign. 6946; Pardubice: sign. 6611; Skořenice: sign. 6485; Vendolí: sign. M-31 5876;

Římsko-katolické farnosti – „lze předkládat od r. 2019“ – dodatek k aktualizaci dne 10. 4. 2019: Havlíčkův Brod, sign. 5891; Jaroměřice, sign. M-5 7594; Kukleny, sign. 80-6715; Lískovice, sign. 91-6234, 91-6235 a 91-6236; Pouchov, sign. 134-6676; Žlunice, sign. 190-6210;

Římsko-katolické farnosti: Bartošovice v Orlických horách: sign. 2-8630; Častolovice: sign. 15-8626; Černíkovice: sign. 17-8638; Číbuz: sign. 42A-8593; Dobré: sign. 25-8619, 25-8621, 25-8622; Dobruška: sign. 26-8620; Dohaličky: sign. 29-8597, 29-8598, 29-8599, 29-8600; Hlušice: sign. 40-8582, 40-8583; Horní Branná: sign. 8575; Horní Jelení: sign. 8618; Hořice: sign. 47-8601; Hořiněves: sign. 49-8394; Hradec Králové: sign. 51-8564, 51-8565; Chleny: sign. 54-8625; Kunštát: sign. 81-8629; Libčany: sign. 88-8591; Mlázovice: sign. 104-8610, 104-8611, 104-8612; Nebeská Rybná: sign. 107-8631; Neratov: sign. 112B-8978, 112B-8979, 112B-8980, 112B-8981, 112B-8982; Nová Paka: sign. 113-8613; Nový Bydžov: sign. 115-8581; Nový Hradec Králové: sign. 116-8562, 116-8563; Osice: sign. 122-8590; Ostružno: sign. 123-8607; Rokytnice v Orlických horách: sign. 138-8976, 138-8977; Rudník: sign. 39-8561; Slatiny: sign. 112A-8604; Starý Bydžov: sign. 153A-8592; Trutnov: sign. 163-7173, 163-7185; Třebechovice pod Orebem: sign. 164-8596; Týniště nad Orlicí: sign. 165-8639; Veliš: sign. 169-8605, 169-8606; Žlunice: sign. 190-8616;

Římsko-katolická farnost – přírůstková matrika: Skuhrav nad Bělou, sign. 145-8632;

Farnosti Českobratrské církve evangelické: Třebechovice pod Orebem: sign. R19-8595;

Farnosti Církve československé: Hradec Králové: sign. 8566, 8567; Jičín: sign. 8608; Nová Paka: sign. 8615; Nový Bydžov: sign. 8584, 8585;

Civilní (okresní) úřady: Hořice: sign. 8602, 8603; Hradec Králové: sign. 8569; Jičín: sign. 8609, 8617; Nová Paka: sign. 8614; Nové Město nad Metují: sign. 8624; Nový Bydžov: sign. 8586, 8587, 8588, 8589;

Stavovské úřady (Standesämter): Hradec Králové: sign. 8570, 8571, 8573; Lanškroun: sign. 8512; Valteřice (okr. Ústí nad Orlicí): sign. 8531, 8533;


11. 04. 2019

Státní oblastní archiv v Zámrsku zpřístupňuje v elektronické verzi katalogy ze svých výstav konaných v rámci oslav Mezinárodního dne archivů:


10. 04. 2019

Nepřístupné archivní fondy

Z důvodu stěhování archivních fondů z depozitáře v Zámrsku do depozitáře v Hradci Králové budou počínaje 29.04.2019 dočasně nepřístupné archivní fondy jejichž seznam a informace o zpřístupnění naleznete zde: https://vychodoceskearchivy.cz/stehovani-archivalii-ze-zamrsku-do-hradce-kralove/


SBORNÍK PRACÍ VÝCHODOČESKÝCH ARCHIVŮ 16 (2018)

(objednávky a dotazy na martin.paukrt@ahapa.cz nebo podatelna.osa@ahapa.cz)


11. 7. 2018

V souvislosti s rozhodnutím ředitele Státního oblastního archivu v Zámrsku o znepřístupnění facebookových stránek jednotlivých oddělení SOA byl po pěti letech ukončen provoz facebookové stránky „Státní oblastní archiv v Zámrsku, pracoviště Zámrsk“. Děkujeme všem facebookovým příznivcům a sledujícím za dosavadní podporu. Komunikovat s námi můžete nadále prostřednictvím elektronické či klasické pošty, aktuální informace o všech odděleních Státního oblastního archivu v Zámrsku a jeho aktivitách najdete na www.vychodoceskearchivy.cz.


Veškeré dotazy směřujte na adresu podatelna.osa@ahapa.cz.

15. 12. 2017

Upozornění pro badatelskou veřejnost

Ke konci roku 2017 byla přestěhována podstatná většina podnikových fondů do nového depozitáře v Hradci Králové. V této souvislosti budou od 2. ledna 2018 částečně zpřístupněny podnikové fondy za uvedených podmínek:

  1. Vždy je potřeba si telefonicky (495 402 617, 465 503 120) nebo e-mailem (josef.kindl@ahapa.cz, alexandr.borovec@ahapa.cz) ověřit, kde se požadovaný fond aktuálně nachází a zda je možné jej zpřístupnit.
  2. Pokud bude ještě uložen v Zámrsku, je možné se obrátit přímo na badatelnu v Zámrsku

(tel.: 465 503 135), která zprostředkuje jeho předložení.

  1. Pokud fond bude již přestěhován do Hradce Králové, je možné kontaktovat pracovníka Oddělení archivní metodiky, předarchivní péče a správy podnikových fondů Hradec Králové (tel.: 495 402 617) a domluvit se na návštěvě badatelny.
  2. Pro studium podnikových fondů v Hradci Králové bude dočasně vyhrazen každý pracovní pátek v době od 8 do 13 hodin, po domluvě i v dalších badatelských dnech.
  3. Vzhledem k tomu, že není možné zajistit předkládání podnikových fondů uložených v Zámrsku v badatelně v Hradci Králové a naopak, je nutné si vždy místo uložení ověřit.
  4. Pro zpřístupňování fondů platí standardní předpisy, zejména zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění a badatelský řád příslušné badatelny.
  5. Sporné případy je potřeba řešit s vedoucí Oddělení archivní metodiky, předarchivní péče a správy podnikových fondů (podatelna.oam@ahapa.cz, tel.: 495 402 615, 731 607 347).
  6. Kompletní přestěhování podnikových fondů se předpokládá na jaře roku 2018.

 

V Hradci Králové, 15. prosince 2017

Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D.

Vedoucí oddělení


13. 2. 2017

  • Originály druhopisů/opisů matrik jsou uloženy v příslušných Státních okresních archivech. Nahlížení do originálů druhopisů matrik může povolit vedoucí oddělení – ředitel Státního okresního archivu za předpokladu, že není dochován originál matriky a zároveň neexistuje studijní či jiná kopie druhopisu nebo matriky.
  • Z mikrofilmů nezhotovujeme kopie.

 

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/