Aktuality

13. 3. 2019

Dne 2. 4. bude z důvodu přerušení dodávky elektrické energie uzavřena badatelna SOA v Zámrsku.

14. 2. 2019

18. 12. 2018

AKTUALIZACE INVENTÁRNÍHO SEZNAMU SBÍRKY MATRIK VÝCHODOČESKÉHO KRAJE (PDF, 8 MB; stav k 17. 12. 2018)

nově digitalizované matriční knihy

 • římskokatolické farnosti:

Ostrov: sign.8504; Cotkytle: sign. O1-8506; Lanškroun: sign. 8507; Česká Třebová: sign. 8546; Ústí nad Orlicí: sign. 8547; Nové Hrady: sign. 8548, 8549, 8550; Zámrsk: sign. 8551; Kunvald: sign. 82-8554, 82-8555; Žacléř: sign. 185-8556, 185-8557, 185-8558, 185-8559; Rudník: sign. 39-8560; Loukov: sign. 8574; Horní Branná: sign. 8576; Loučky: sign.8577; Babice: sign. 1-8578; Stračov: sign. 156-8579, 156-8580;

 • českobratrská církev evangelická:

Vys. Mýto: sign. 8552

 • okresní úřady (civilní matriky):

Lanškroun: sign. 8508, 8509, 8510; Vys. Mýto: sign. 8553; Hradec Králové: 8568;

 • stavovské úřady (Standesamt):

Lanškroun: sign. 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518; Albrechtice: sign. 8519, 8520; Horní Třešňovec: sign. 8521, 8522; Luková: sign. 8523, 8524, 8525; Ostrov: sign. 8527; Třebovice: sign. 8529; Valteřice: sign. 8530, 8532; Orličky: sign. 8534, 8535, 8536, 8537, 8538; Čenkovice: sign. 8539, 8540, 8541; Horní Čermná: sign. 8542, 8543, 8544, 8545; Hradec Králové: sign. 8572;


SBORNÍK PRACÍ VÝCHODOČESKÝCH ARCHIVŮ 16 (2018)

(objednávky a dotazy na martin.paukrt@ahapa.cz nebo podatelna.osa@ahapa.cz)11. 7. 2018

V souvislosti s rozhodnutím ředitele Státního oblastního archivu v Zámrsku o znepřístupnění facebookových stránek jednotlivých oddělení SOA byl po pěti letech ukončen provoz facebookové stránky „Státní oblastní archiv v Zámrsku, pracoviště Zámrsk“. Děkujeme všem facebookovým příznivcům a sledujícím za dosavadní podporu. Komunikovat s námi můžete nadále prostřednictvím elektronické či klasické pošty, aktuální informace o všech odděleních Státního oblastního archivu v Zámrsku a jeho aktivitách najdete na www.vychodoceskearchivy.cz.


Veškeré dotazy směřujte na adresu podatelna.osa@ahapa.cz.

 

15. 12. 2017

Upozornění pro badatelskou veřejnost

Ke konci roku 2017 byla přestěhována podstatná většina podnikových fondů do nového depozitáře v Hradci Králové. V této souvislosti budou od 2. ledna 2018 částečně zpřístupněny podnikové fondy za uvedených podmínek:

 1. Vždy je potřeba si telefonicky (495 402 617, 465 503 120) nebo e-mailem (josef.kindl@ahapa.cz, alexandr.borovec@ahapa.cz) ověřit, kde se požadovaný fond aktuálně nachází a zda je možné jej zpřístupnit.
 2. Pokud bude ještě uložen v Zámrsku, je možné se obrátit přímo na badatelnu v Zámrsku

(tel.: 465 503 135), která zprostředkuje jeho předložení.

 1. Pokud fond bude již přestěhován do Hradce Králové, je možné kontaktovat pracovníka Oddělení archivní metodiky, předarchivní péče a správy podnikových fondů Hradec Králové (tel.: 495 402 617) a domluvit se na návštěvě badatelny.
 2. Pro studium podnikových fondů v Hradci Králové bude dočasně vyhrazen každý pracovní pátek v době od 8 do 13 hodin, po domluvě i v dalších badatelských dnech.
 3. Vzhledem k tomu, že není možné zajistit předkládání podnikových fondů uložených v Zámrsku v badatelně v Hradci Králové a naopak, je nutné si vždy místo uložení ověřit.
 4. Pro zpřístupňování fondů platí standardní předpisy, zejména zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění a badatelský řád příslušné badatelny.
 5. Sporné případy je potřeba řešit s vedoucí Oddělení archivní metodiky, předarchivní péče a správy podnikových fondů (podatelna.oam@ahapa.cz, tel.: 495 402 615, 731 607 347).
 6. Kompletní přestěhování podnikových fondů se předpokládá na jaře roku 2018.

 

V Hradci Králové, 15. prosince 2017

Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D.

Vedoucí oddělení


13. 2. 2017

 • Originály druhopisů/opisů matrik jsou uloženy v příslušných Státních okresních archivech. Nahlížení do originálů druhopisů matrik může povolit vedoucí oddělení – ředitel Státního okresního archivu za předpokladu, že není dochován originál matriky a zároveň neexistuje studijní či jiná kopie druhopisu nebo matriky.
 • Z mikrofilmů nezhotovujeme kopie.

 

13. 3. 2019

Dne 2. 4. 2019 bude z důvodu přerušení dodávky elektrické energie uzavřena badatelna v Zámrsku.

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/