Aktuality

06.09.2019


29. 08. 2019

Letní aktualizace Inventárního seznamu Sbírky matrik Východočeského kraje ze dne 29. 8. 2019.


Informace o Stěhování archiválií z depozitářů v Zámrsku do depozitáře v Hradci Králové.


02. 07. 2019

Státní oblastní archiv v Zámrsku vydal doprovodnou publikaci k výstavě polonik, hungarik a slovacik konané v loňském roce v rámci Mezinárodního dne archivů s názvem TRANS FINES NOSTROS. Svědectví polonik, hungarik a slovacik z fondů a sbírek Státního oblastního archivu v Zámrsku.
Publikaci lze objednávat na adrese: podatelna.osa@ahapa.cz.


11. 04. 2019

Státní oblastní archiv v Zámrsku zpřístupňuje v elektronické verzi katalogy ze svých výstav konaných v rámci oslav Mezinárodního dne archivů:


10. 04. 2019

Nepřístupné archivní fondy

Z důvodu stěhování archivních fondů z depozitáře v Zámrsku do depozitáře v Hradci Králové budou počínaje 29.04.2019 dočasně nepřístupné archivní fondy jejichž seznam a informace o zpřístupnění naleznete zde: https://vychodoceskearchivy.cz/stehovani-archivalii-ze-zamrsku-do-hradce-kralove/


SBORNÍK PRACÍ VÝCHODOČESKÝCH ARCHIVŮ 16 (2018)

(objednávky a dotazy na martin.paukrt@ahapa.cz nebo podatelna.osa@ahapa.cz)


Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/