Aktuality

Provoz archivu od 1. července 2020: Podrobné informace najdete zde.


29. 7. 2020

II. červencová aktualizace Inventárního seznamu Sbírky matrik Východočeského kraje ze dne 29. 7. 2020.


06.01.2020

Od 6. ledna 2020 se veškerá podání, badatelské dotazy apod. včetně objednávek archiválií do badatelny v Zámrsku zasílané emailem přijímají pouze na adrese podatelna.osa@ahapa.cz.

Případné objednávky archiválií do badatelny z provozních důvodů zasílejte nejméně 2 – 3 dny před plánovanou návštěvou (pouze na email podatelna.osa@ahapa.cz). Objednat archiválie ke studiu lze i nadále přímo v badatelně v Zámrsku dle podmínek stanovených Badatelským řádem.


Informace o Stěhování archiválií z depozitářů v Zámrsku do depozitáře v Hradci Králové.


02. 07. 2019

Státní oblastní archiv v Zámrsku vydal doprovodnou publikaci k výstavě polonik, hungarik a slovacik konané v loňském roce v rámci Mezinárodního dne archivů s názvem TRANS FINES NOSTROS. Svědectví polonik, hungarik a slovacik z fondů a sbírek Státního oblastního archivu v Zámrsku. Publikaci lze objednávat na adrese: podatelna.osa@ahapa.cz.


11. 04. 2019

Státní oblastní archiv v Zámrsku zpřístupňuje v elektronické verzi katalogy ze svých výstav konaných v rámci oslav Mezinárodního dne archivů:


10. 04. 2019

Nepřístupné archivní fondy

Z důvodu stěhování archivních fondů z depozitáře v Zámrsku do depozitáře v Hradci Králové budou počínaje 29.04.2019 dočasně nepřístupné archivní fondy jejichž seznam a informace o zpřístupnění naleznete zde: https://vychodoceskearchivy.cz/stehovani-archivalii-ze-zamrsku-do-hradce-kralove/


SBORNÍK PRACÍ VÝCHODOČESKÝCH ARCHIVŮ 16 (2018)

(objednávky a dotazy na martin.paukrt@ahapa.cz nebo podatelna.osa@ahapa.cz)

 

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/