Aktuality

SBORNÍK PRACÍ VÝCHODOČESKÝCH ARCHIVŮ 16 (2018)

(objednávky a dotazy na martin.paukrt@ahapa.cz nebo podatelna.osa@ahapa.cz)


16. 17. 2018

VE DNECH 17. 12. 2018 AŽ 1. 1. 2019

BUDE BADATELNA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU

UZAVŘENA Z DŮVODU  ČERPÁNÍ DOVOLENÝCH

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ


24. 10. 2018

AKTUALIZACE INVENTÁRNÍHO SEZNAMU SBÍRKY MATRIK VÝCHODOČESKÉHO KRAJE (PDF, 8 MB)

Aktualizace Inventáře matrik – stav k 24.10.2018

Římskokatolické farnosti

 • Běstvina, sign. 8415; Brandýs nad Orlicí, sign. 8493; Červená Voda, sign. O2-8495; Červený Potok, sign. 78-8498; České Heřmanice, sign. 8470; Horní Hynčina, sign. M22-8436, M22-8437; Hradec nad Svitavou, sign. M23-8475; Choltice, sign. 8433; Kamenná Horka, sign. M24-8476; Křenov, sign. M7-8441; Květná, sign. 8466; Lány na Důlku, sign. 8422; Lázně Bohdaneč, sign. 8429, 8430; Lipoltice, sign. 8434; Mikuleč, sign. 8473, 8474; Mlýnický Dvůr, sign. O2-8494; Moravská Radiměř, sign. M27-8477; Moravská Třebová, sign. M11-8438, M11-8439, M11-8440; Ostrov, sign. 8503; Pomezí, sign. 8467; Přelouč, sign. 8418; Rohovládova Bělá, sign. 8417; Rosice (nad Labem), sign. 8423, 8424, 8425, 8426; Svitavy, sign. M30-8471, M30-8472; Třebařov, sign. M14-8442; Třebovice, sign. 8501, 8502; Turkovice, sign. 8432;

 

Evangelické církve

 • Hradiště, sign. R9-8411; Chvaletice, sign. R11-8431; Pardubice, sign. 8371;

 

Církev československá

 • Holice, sign. 8416; Skuteč, sign. 8412, 8413;

 

Civilní (okresní) úřady

 • Moravská Třebová, sign. 8444, 8445, 8446; Přelouč, sign. 8420;

 

Stavovské (občanské) úřady

 • Boršov, sign. 8447, 8448; Červená Voda, sign. 8496, 8497; Dlouhá Loučka, sign. 8449, 8450; Hradec nad Svitavou, sign. 8487, 8488, 8489; Králíky, sign. 8499, 8500; Křenov, sign. 8451, 8452, 8453, 8454, 8455, 8456; Moravská Třebová, sign. 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462; Opatov, sign. 8483, 8484, 8485, 8486; Pardubice, sign. 8427, 8428; Pomezí, sign. 8468, 8469; Staré Město, sign. 8463, 8464; Svitavy, sign. 8478, 8479, 8480; Třebařov, sign. 8465; Vendolí, sign. 8490, 8491, 8492;


11. 7. 2018

V souvislosti s rozhodnutím ředitele Státního oblastního archivu v Zámrsku o znepřístupnění facebookových stránek jednotlivých oddělení SOA byl po pěti letech ukončen provoz facebookové stránky „Státní oblastní archiv v Zámrsku, pracoviště Zámrsk“. Děkujeme všem facebookovým příznivcům a sledujícím za dosavadní podporu. Komunikovat s námi můžete nadále prostřednictvím elektronické či klasické pošty, aktuální informace o všech odděleních Státního oblastního archivu v Zámrsku a jeho aktivitách najdete na www.vychodoceskearchivy.cz.


Veškeré dotazy směřujte na adresu podatelna.osa@ahapa.cz.


30. 1. 2018

Změna provozní doby badatelny SOA v Zámrsku na pracovišti v Zámrsku

S platností od 1. 3. 2018 bude provozní doba badatelny Státního oblastního archivu v Zámrsku na pracovišti v Zámrsku následující:

Pondělí 8:00 – 17:00.
Úterý 8:00 – 15:00.
Středa 8:00 – 17:00.

Důvodem pro snížení počtu badatelských dnů ze čtyř na tři je dlouhodobé a výrazné snižování návštěvnosti badatelny v Zámrsku související s digitalizací matrik narozených, oddaných a zemřelých. Tento trend je patrný i v jiných oblastních archivech, kde též dochází k úpravám provozní doby.

Přesměrování zájmu badatelské veřejnosti lze předpokládat rovněž v důsledku přestěhování všech podnikových fondů do Hradce Králové. Ty spadají do péče Oddělení archivní metodiky, předarchivní péče a správy podnikových fondů Hradec Králové a jsou zpřístupňovány ve společné badatelně tohoto oddělení a Státního okresního archivu Hradec Králové (Škroupova 695, 500 02 Hradec Králové 2).

Uvolněné pracovní síly budou využity především na digitalizaci archiválií, převody archivních pomůcek do nového softwaru na zpracování archiválií, připojování digitalizátů k archivnímu popisu a na zpracování archiválií.

Podklady pro snížení počtu badatelských dnů na pracovišti v Zámrsku naleznete zde.


4. 1. 2018

Z provozních důvodů je nově pauza na oběd obsluhy badatelny v Zámrsku 11:30 – 12:30. V tuto dobu se archiválie nepředkládají, badatelna však zůstává otevřená.

Děkujeme za pochopení15. 12. 2017

Upozornění pro badatelskou veřejnost

Ke konci roku 2017 byla přestěhována podstatná většina podnikových fondů do nového depozitáře v Hradci Králové. V této souvislosti budou od 2. ledna 2018 částečně zpřístupněny podnikové fondy za uvedených podmínek:

 1. Vždy je potřeba si telefonicky (495 402 617, 465 503 120) nebo e-mailem (josef.kindl@ahapa.cz, alexandr.borovec@ahapa.cz) ověřit, kde se požadovaný fond aktuálně nachází a zda je možné jej zpřístupnit.
 2. Pokud bude ještě uložen v Zámrsku, je možné se obrátit přímo na badatelnu v Zámrsku

(tel.: 465 503 135), která zprostředkuje jeho předložení.

 1. Pokud fond bude již přestěhován do Hradce Králové, je možné kontaktovat pracovníka Oddělení archivní metodiky, předarchivní péče a správy podnikových fondů Hradec Králové (tel.: 495 402 617) a domluvit se na návštěvě badatelny.
 2. Pro studium podnikových fondů v Hradci Králové bude dočasně vyhrazen každý pracovní pátek v době od 8 do 13 hodin, po domluvě i v dalších badatelských dnech.
 3. Vzhledem k tomu, že není možné zajistit předkládání podnikových fondů uložených v Zámrsku v badatelně v Hradci Králové a naopak, je nutné si vždy místo uložení ověřit.
 4. Pro zpřístupňování fondů platí standardní předpisy, zejména zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění a badatelský řád příslušné badatelny.
 5. Sporné případy je potřeba řešit s vedoucí Oddělení archivní metodiky, předarchivní péče a správy podnikových fondů (podatelna.oam@ahapa.cz, tel.: 495 402 615, 731 607 347).
 6. Kompletní přestěhování podnikových fondů se předpokládá na jaře roku 2018.

 

V Hradci Králové, 15. prosince 2017

Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D.

Vedoucí oddělení

 


 20. 11. 2017

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: k 1. 12. 2017 bude v rámci celého archivu sjednocena mailová doména.
Nová doména za zavináčem ponese název ahapa.cz (tj. „archivy Hradecka a Pardubicka“). V této souvislosti:

 • dojde ke změně všech stávajících mailových adres,
 • budou zřízeny dosud chybějící mailové schránky a bude možné přímo kontaktovat každého zaměstnance archivu,
 • některé mailové schránky budou zrušeny,
 • vznikne celooblastní adresář všech kontaktů, jehož definitivní podobu zveřejníme k 1. 12. 2017.

Doufáme, že Vám tato významná změna nezpůsobí komplikace a věříme, že zlepší naši vzájemnou komunikaci.
Předem děkujeme za pochopení13. 2. 2017

 • Originály druhopisů/opisů matrik jsou uloženy v příslušných Státních okresních archivech. Nahlížení do originálů druhopisů matrik může povolit vedoucí oddělení – ředitel Státního okresního archivu za předpokladu, že není dochován originál matriky a zároveň neexistuje studijní či jiná kopie druhopisu nebo matriky.
 • Z mikrofilmů nezhotovujeme kopie.

 

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/