Badatelna SOA v Zámrsku, centrála Zámrsk

Badatelna SOA v Zámrsku

Studovna mikrofilmů SOA v Zámrsku

Navštívit badatelnu Státního oblastního archivu v Zámrsku je možné v úředních hodinách. Badatelna má omezenou kapacitu studijních míst. Praxe rezervace studijních míst se neosvědčila, a tak platí pouze pravidlo, že v případě obsazení všech studijních míst v badatelně bude dalšímu badateli umožněn přístup do badatelny až poté, co se některé z míst uvolní. Případné omezení provozu badatelny je zveřejňováno na internetových stránkách archivu. Pro badatele je v badatelně archivu k dispozici veřejný internet včetně možnosti připojení přes WiFi.

 • Žádanky o předložení archiválií lze zasílat nejméně 2-3 dny před návštěvou na adresu podatelna.osa@ahapa.cz.

Úřední hodiny badatelny centrály SOA v Zámrsku:

pondělí: 8:00 – 17:00

úterý: 8:00 – 15:00 (dočasně uzavřeno)

středa: 8:00 – 17:00

čtvrtek:  zavřeno

pátek: zavřenoPravidla pro nahlížení do archiválií

 • Při studiu archiválií je badatel povinnen používat ochranné rukavice.
 • Při poznámkách a výpiscích z archiválií je dovoleno používat pouze obyčejnou tužku či přenosný počítač.
 • Na osobu a den je možné zapůjčit ke studiu maximálně šest evidenčních jednotek, tzn. knih, kartonů, map atp. Mikrofilmů se půjčuje max. dvacet na osobu a den.
 • Nahlížení do archiválií včetně matrik je bezplatné.
 • Polední pauza badatelny je od 11.30 do 12.30 (po tuto dobu se archiválie nepředkládají, studium je však umožněno).
 • Archivní materiál lze objednávat na týž den do 13.30 hodin.
 • Matriky a mikrofilmy lze obvykle předložit do 30 minut, knihy a plány z ostatních archivních fondů přibližně do tří hodin, kartony a spisový materiál až po profoliování – obvykle na další návštěvu.
 • Z webu archivu lze též bezplatně stáhnout digitální reprodukce části matrik.
 • K úkolům obsluhy badatelny nepatří poskytovat badateli pomoc při čtení textu archiválií, jeho překládání do jiných jazyků, vyhledávání v archiváliích a podobně.
 • Obsluha badatelny není kompetentní udělovat výjimky z Badatelského řádu. Nežádejte je po ní.

Rešerše

Genealogické (matriční) rešerše archiv z provozních důvodů neposkytuje.

 • Znáte-li místo a datum narození (sňatku, úmrtí), můžeme na základě Vaší žádosti pořídit opis z matriky (formuláře ke stažení viz níže). Poplatek je 50,- Kč za jeden opis matričního záznamu.

Kopírování archiválií

 • V badatelně mohou badatelé používat vlastní reprodukční zařízení (zejm. digitální fotoaparát bez blesku) k pořizování reprodukcí archiválií pro osobní studijní potřebu. Takto pořízené reprodukce se nezpoplatňují.
 • Ceny reprodukcí pořízených archivem a ceník dalších služeb poskytovaných archivem jsou stanoveny přílohou č. 4 k vyhlášce č. 645/2004 Sb.
 • Zhotovení kopií z archivního materiálu trvá obvykle 1 – 2 týdny.

Doprava, ubytování

 • Zámrsk leží na trati Praha – Pardubice – Česká Třebová. Pojedete-li vlakem, vystupte na zastávce Dobříkov u Chocně, odkud je to do archivu 10 – 15 minut (směr hřbitov). Zámrsk také najdete na hlavní silnici č. 35 (E 442) Hradec Králové – Olomouc/Brno asi 5 km od Vysokého Mýta, 15 km z Holic, 40 km z Hradce Králové.
 • Poloha SOA v Zámrsku na Mapy.cz. 
 • Ubytování je možné nejblíže v Dobříkově, poté v Chocni a ve Vysokém Mýtě.

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/badatelna/