Sazebník maximální výše úhrad nákladů spojených s poskytováním služeb veřejnými archivy

Pokyn ředitele SOA v Zámrsku č. 2/2012 Ceník služeb a úkonů poskytovaných Státním oblastním archivem v Zámrsku
   

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/cenik-sluzeb/