E-badatelna centrály SOA v Zámrsku

Digitalizované archiválie a archivní pomůcky (centrála SOA v Zámrsku)

o projektu

Digitalizované mapy velkostatků uložených v SOA v Zámrsku

Virtuální mapová knihovna (Virtual Map Library)

–   Zájemci se mohou podílet na zpracování digitalizovaných map nejen z fondů
a sbírek Státního oblastního archivu v Zámrsku. Veřejnost se může zapojit
do tzv. georeferencování, tedy umístění map do současného mapového
podkladu. Více informací a zapojení do projektu na
http://www.staremapy.cz/. Druhé kolo tohoto projektu zahrnuje mapy
zpracovávané ve spolupráci s Výzkumným ústavem geografickým, topografickým
a kartografickým, v.v.i a díky georeferencování jsou mapy postupně
zpřístupněny na www.chartae-antiquae.cz.

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/ebadatelna/