Genealogie pro začátečníky

Důležité informace pro rodopisce – úplné začátečníky 

Toužíte zjistit, kdo byli Vaši předkové? Máte zájem sestavit si rodokmen? Jste úplný začátečník a nevíte, jak na to? Dovolujeme si Vám zde poskytnout několik užitečných rad, jak postupovat.

 • Počítejte s tím, že pátrání v matrikách zabere značné množství času, a to v řádech týdnů a možná i let, ponoříte-li se opravdu do hloubky. V České republice neexistuje žádná databáze, která by např. podle příjmení propojila jednotlivé předky. V matričních zápisech je možné dohledat předky až z první poloviny 17. století, velmi výjimečně z konce 16. století.
 • Každému začátečníkovi předem doporučujeme nahlédnout do některé z publikací zabývajících se občanskou genealogií. Obvykle je nějaké vydání dostupné i v běžné městské knihovně.
 • Lze vycházet například z:
  • Lednická, Blanka: Sestavte si rodokmen. Praha, 2012
  • Peterka, Josef: Cesta k rodinným kořenům aneb Praktická příručka občanské genealogie, Praha. 2006
  • Pohanka, Henry: Sám proti toku času aneb S genealogií k vlastním kořenům. Litvínov, 2002
  • Řičař, Kristoslav: Občanská genealogie. Základy rodopisné práce. Praha, 2000
  • Řičař, Kristoslav: Úvod do genealogie (kdo jsou moji předkové a odkud přišli?). Praha, 1995
  • Svoboda, Vladimír: Minimum o rodokmenu. Praha, 1998
  • Z těchto publikací získáte informace a přehled o organizaci archivů v České republice a o možnostech využití různých archivních fondů pro rodopisné pátrání. Najdete vysvětlení základních archivních pojmů, příklady matričního pátrání a návod, jak zpracovat získané informace.
 • Můžete navštívit kurzy pro začínající genealogy, které bývají pravidelně pořádány např. Českou genealogickou a heraldickou společností.
 • Výchozí údaje k vytvoření rodokmenu naleznete doma v rodině, a to v rodných, oddacích i úmrtních listech svých rodičů, prarodičů a dalších příbuzných.
 • Státní oblastní archiv v Zámrsku eviduje matriky pro území bývalého Vychodočeského kraje. Z „Inventáře matrik“ zveřejněném na archivním webu („Hlavní nabídka“→ „Matriky“ → „Inventární seznam„) zjistíte, zda daná matrika byla již předána do správy archivu. V případě, že se v „Inventáři matrik“ nenachází, zůstává uložena na příslušném městském či obecním úřadu.
 • V „Inventáři matrik“ také zjistíte, zda je matrika již digitalizovaná a přístupná ke stažení prostřednictvím internetu. (Každý oblastní archiv při digitalizaci postupuje jinak a digitalizované matriky zpřístupňuje jiným způsobem dle svých provozních, finančních a personálních možností.)
 • Před vlastním matričním pátráním věnujte zvláštní pozornost odkazům „Badatelna“ a „Matriky“ v „Hlavní nabídce“, kde mimo jiné najdete základní informace o provozu archivu a poskytovaných službách, resp. „Manuál k vyhledávání matrik a k prohlížení digitalizovaných matrik“, informace o jejich historii, o probíhající digitalizaci a další důležité informace. Neopomeňte také „Často kladené otázky“ a „Odkazy“.

Přejeme Vám trpělivost, neutuchající nadšení, dostatek dochovaných archivních pramenů a hodně štěstí a úspěchů ve Vašem bádání.

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/genealogie-pro-zacatecniky/