Knihovna SOA v Zámrsku, centrála Zámrsk

  • studium knih, časopisů a novin je možné pouze prezenčně v badatelně archivu v úředních hodinách
  • v příruční knihovně badatelny jsou k dispozici běžné genealogické a paleografické příručky, cizojazyčné a místopisné slovníky, statistické lexikony, edice soupisu poddaných podle víry, berní ruly apod.
  • zaměření archivní knihovny: archivní, historická a regionální literatura, časopisy a noviny
  • kontakt: Fében Hubená (knihovnice)
    • telefon: 465 503 121
    • e-mail: podatelna.osa@ahapa.cz

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/knihovna/