Manuál k vyhledávání matrik a k prohlížení digitalizovaných matrik

Digitalizovanou matriční knihu, kterou si chcete prohlížet, musíte nejprve stáhnout a uložit do počítače, teprve poté jí lze studovat. On-line listování lze pouze na stránkách společnosti Family Search International.

Postup – vyhledání konkrétní matriky:

 • Na našich webových stránkách www.vychodoceskearchivy.cz/zamrsk si vyberete v hlavní nabídce záložku „Matriky“.
 • Zde si otevřete odkaz „Inventární seznam Sbírky matrik Východočeského kraje 1587 – 1949“.
 • Matriky jsou zapsány dle příslušnosti obce k farnímu úřadu. Na začátku seznamu jsou abecedně seřazeny římsko-katolické farní úřady, na konci seznamu sbory evangelické, československé, civilní matriky okresních úřadů a stavovských (občanských) úřadů.
 • Seznam je ve formátu pdf. Pro rychlejší vyhledávání můžete použít ve svém prohlížeči v záložce „Úpravy“ odkaz „Hledat“ (klávesová zkratka Ctrl+F, lze použít i „Rozšířené hledání“). Do políčka vložíte název obce, jejíž matriky chcete prohlížet a program by měl vyhledat výskyt slova v celém dokumentu.
 • (POZOR: indexy matrik obsahující všechny lokality dané farnosti mají v územním rozsahu uvedeno pouze „farnost“, příp. „filiální obvod“)
 • Nejprve je v seznamu tučně napsán popis farního úřadu (název, územní rozsah, druh farnosti, současný příslušný matriční obvod aj.) Jednotlivé knihy jsou podrobně popsány níže.
 • Nyní si musíte vybrat příslušnou knihu, s níž chcete pracovat
  • nejprve dle matriční události:
   • N – narození
   • O – oddaní
   • Z – zemřelí
  • a poté dle časového a územního rozsahu příslušné matriční knihy.

Postup – stažení digitalizované matriky a její prohlížení: 

 • Je-li kniha digitalizovaná, je na konci odstavce uveden hypertextový odkaz (http://…..zip). Soubor je tzv. zazipován (*zip) a jednotlivé snímky jsou do něj zkomprimovány. Není-li u popisu matriky tento odkaz, kniha ještě v digitální podobě není a je tedy možné nahlédnout pouze do originálu v badatelně archivu.
 • Po kliknutím na tento odkaz, nebo jeho zkopírování a vložení do adresního řádku internetového prohlížeče, se vám zobrazí nabídka, v níž zvolíte „Uložit“.
 • Po uložení souboru do počítače je třeba soubor rozbalit (extrahovat) pomocí programu WinRAR, WinZip apod. (programy lze stáhnout zdarma na internetu).
 • Rozbalenou složku prohlížíte pomocí jakéhokoliv prohlížeče obrázků (Prohlížeč fotografií, XnView aj.). Celá řada jich je volně ke stažení z internetu.

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/manual-k-vyhledavani-matrik-a-k-prohlizeni-digitalizovanych-matrik/