Obsah SPVA 16 (2018)

 • HISTORICKÁ ČÁST 

Studie a články

 • Michal Severa: Kniha dluhopisů a přátelských smluv Liber obligationum et vadimoniorum ac successionum města Litomyšle z let 1581–1647
 • David Novotný: Nad počátky kapucínského konventu v Chrudimi
 • René Novotný: Pamětní kniha osady Velkolánské (Teichdorf) jako pramen ke studiu německého osídlení na Pardubicku v 18. a 19. století
 • Jan Barták: Z historie měšťanského pivovaru v Polici nad Metuj

 

Edice a materiály

 • Martina Volšanská: Pečetní sbírka z Rodinného archivu Šliků
 • Michal Severa: Pečeti východočeských evangelíků v době toleranční
 • Martin Paukrt: Erbovní listiny ve Státním oblastním archivu v Zámrsku a okresních archivech Královéhradeckého a Pardubického kraje – dodatky III.

 

Zprávy a recenze

 • Martin JANDA, Smíšená úřední kniha polensko-přibyslavského panství.Urbář panství z roku 1636 a opisy zejdlicovských písemností z let 1597–1618 (diplomaticko-paleografický rozbor a edice pramene), Pavel Mervart, Červený Kostelec 2017, 535 s. (Michal Severa)

 

 • ARCHIVNÍ ČÁST

Zprávy o archivních fondech

 • Bubian František Maria, Dobruška (1621–1636) (Markéta Veselíková)
 • Archivní fondy lichevních soudů Hradec Králové a Jičín (Marie Skopalová)
 • „Matriky“ firem a jejich digitalizace ve Státním oblastním archivu v Zámrsku (Marie Skopalová)

 

Kronika

 • Publikační činnost zaměstnanců SOA v Zámrsku v letech 2011–2017 (Martin Paukrt)

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/obsah-spva-16-2018/