Publikační činnost centrály SOA v Zámrsku

Státní oblastní archiv v Zámrsku vydal doprovodnou publikaci k výstavě polonik, hungarik a slovacik konané v loňském roce v rámci Mezinárodního dne archivů s názvem TRANS FINES NOSTROS. Svědectví polonik, hungarik a slovacik z fondů a sbírek Státního oblastního archivu v Zámrsku.
Publikaci lze objednávat na adrese: podatelna.osa@ahapa.cz .

Michal SEVERA (ed.), TRANS FINES NOSTROS. Svědectví polonik, hungarik a slovacik z fondů a sbírek Státního oblastního archivu v Zámrsku, Zámrsk 2019.


Státní oblastní archiv v Zámrsku zpřístupňuje v elektronické verzi katalogy ze svých výstav konaných v rámci oslav Mezinárodního dne archivů:

Státní oblastní archiv v Zámrsku Vám nabízí tyto publikace:

 • Sborník prací východočeských archivů, roč. 8, 2000 /ZDARMA/ ROZEBRÁNO
 • Sborník prací východočeských archivů, roč. 9, 2004 /Kč 107,-/
 • Sborník prací východočeských archivů, roč. 10, 2005 /ZDARMA/ ROZEBRÁNO
 • Sborník prací východočeských archivů, roč. 11, 2007 /ZDARMA/ ROZEBRÁNO
 • Sborník prací východočeských archivů, roč. 12, 2008 /Kč 146,-/
 • Sborník prací východočeských archivů, roč. 13, 2009 /Kč 169,-/
 • Sborník prací východočeských archivů, roč. 14, 2010 /Kč 183,-/
 • Sborník prací východočeských archivů, roč. 15, 2011 /Kč 158,-/
 • Sborník prací východočeských archivů, roč. 16, 2018 /ZDRAMA/

 

 • Jindřich FRANCEK, Katovské řemeslo v českých zemích, 2007 /Kč 80,-/ VYPRODÁNO
 • Jan BRUNCLÍK – Růžena HLUŠIČKOVÁ, Lidé z Obrany národa a spolupracovníci časopisu V boj ve východních Čechách 1939 – 1940, 2006 (Supplementum 3) /Kč 149,-/ VYPRODÁNO

 

(více se informujte u obsluhy badatelny SOA v Zámrsku nebo na adrese martin.paukrt@ahapa.cz)

 

Publikace vydané archivem či ve spolupráci s ním (z drtivé většiny již rozebrané):

 • Státní archiv v Zámrsku. Průvodce po archivních fondech, Praha, Archivní správa MV, 1965, 546 s.
 • Jindřich FRANCEK – Tomáš ŠIMEK, Hrdelní soudnictví českých zemí. Soupis pramenů a literatury, Zámrsk – Pardubice, Státní oblastní archiv a Východočeské muzeum, 1995, 188 s.
 • Luděk ŠTĚPÁN, Lidové stavitelství ve stavebních plánech a mapách východočeských archivů II. Sídla, domy a zemědělské stavby, Zámrsk, Státní oblastní archiv, 1995, 111 s.
 • Jiří KUBA – Tomáš ŠIMEK – František ZAHRÁDKA, Soupis východočeských urbářů 2. polovina 13. století – 1776, Zámrsk, Státní oblastní archiv, 1997, 271 s.
 • Jiří KUBA (red.), Zámrsk 1349 – 1999. U příležitosti 650 let obce, Zámrsk, Obecní úřad, 1999, 129 s.
 • Tomáš ŠIMEK (red.), Výroční zpráva Státního oblastního archivu v Zámrsku za rok 2002 a 2003, Zámrsk, Státní oblastní archiv, 2004, 161 s.
 • Tomáš ŠIMEK (red.), Pečeti a pečetidla východočeských archivů a některých muzeí 1226-1620. Katalog, Praha, Odbor archivní správy a spisové služby MV ČR, 2008, 480 s.
 • Sborník prací východočeských archivů, Zámrsk, Státní oblastní archiv, sv. 1/1970, 2/1972, 3/1975, 4/1978, 5/1984, 6/1986, 7/1990, 8/2000, 9/2004, 10/2005, 11/2007, 12/2008, 13/2009, 14/2010.
 • Karel HROMÁDKA – Marie LOHNISKÁ – Vlasta ŠIMKOVÁ, Přehled archivních fondů hospodářských organizací vzniklých před znárodněním a uložených v SOA Zámrsk, Sborník prací východočeských archivů. Supplementum 1., Zámrsk, Státní oblastní archiv, 1987, 215 s.
 • Bohumír SMUTNÝ, Loscani a Chamaré o východočeském plátenictví. Studie o hospodářské politice habsburské monarchie mezi slezskými válkami a válkou sedmiletou a edice korespondence z let 1754 – 1757, Sborník prací východočeských archivů. Supplementum 2., Zámrsk, Státní oblastní archiv, 1998, 247 s.
 • Jan BRUNCLÍK – Růžena HLUŠIČKOVÁ, Lidé z Obrany národa a spolupracovníci časopisu V boj ve východních Čechách 1939-1940, Sborník prací východočeských archivů. Supplementum 3., Zámrsk, Státní oblastní archiv, 2006, 319 s.
 • Michal SEVERA – Markéta KAMENICKÁ (edd.), Východočeská panství na mapách. Katalog výstavy 9. a 11. června 2016, Zámrsk 2016.
 • Markéta VESELÍKOVÁ – Markéta KAMENICKÁ (edd.), Od kolébky do hrobu. Z rodinných archivů východočeské šlechty. Katalog výstavy 10. června 2017, Zámrsk 2017.

 

Sborník prací východočeských archivů:

a) složení redakční rady:

 • vedoucí redaktor: Mgr. Martin Paukrt (Státní oblastní archiv v Zámrsku, tel.: 465 503 129)
 • technický redaktor: Mgr. Jan Košek (Státní okresní archiv Hradec Králové)

b) obsah jednotlivých čísel:

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/publikacnicinnost/