Rodinný archiv Parishů, Žamberk 1770-1948 (1960)

Archivní pomůcka číslo: 8909 (archivní pomůcka v PDF)
  • Publikování jakékoliv textové i obrazové části archivní pomůcky je podmíněno souhlasem Státního oblastního archivu v Zámrsku a uvedením řádné citace.
Citace archivní pomůcky:
  • VALENTA A.: RODINNÝ ARCHIV PARISHŮ, ŽAMBERK 1770-1948 (1960). Inventář, 2013, s. 120, ev. č. 8909.
Číslo evidenčního listu NAD: 277 (evidenční list NAD v PDF) Tématický popis archivního souboru: Parishovské rodokmeny, opisy privilegií, dějiny rodu, rodinná korespondence, deníky, diáře Johna Parishe s astronomickými poznámkami, fotografie, účetní knihy domácnosti, tisky, písemnosti o obchodních transakcích v Evropě a Severní Americe.

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/rodinny-archiv-parishu-zamberk-1770-1948-1960/