Rodinný archiv Thunů, Choltice 1630 – 1945

Archivní pomůcky č.: 572 (archivní pomůcky v PDF, velikost 28 MB)
  • Publikování jakékoliv textové i obrazové části archivní pomůcky je podmíněno souhlasem Státního oblastního archivu v Zámrsku a uvedením řádné citace.
Citace archivní pomůcky:
  • SKŘIVÁNEK M. – ZAHRÁDKA F.: RODINNÝ ARCHIV THUNŮ, CHOLTICE 1630-1945. Inventář, 1970, s. 297, ev.č. 572.
Číslo evidenčního listu NAD: 270 (evidenční list NAD v PDF) Tématický popis archivního souboru: Rodinná korespondence, fotografie, korespondence týkající se rodinných panství (Choltice, Žehušice, Klášterec, Děčín, Achleten, Hegenberg, Kaiserstein), tisky, různé dokumenty /1630 – 1945/, diplomy, skicář, hudebniny (9 kartonů).

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/rodinny-archiv-thunu-choltice-1630-1945/