Sbírka matrik Východočeského kraje 1587 – 1949

 

Archivní pomůcka č.: 8700

 • Archivní pomůcka v PDF

I. ÚVOD (NOVOTNÝ M., Prozatím místo úvodu…)

II. INVENTÁRNÍ SEZNAM / Inventarverzeichnis / inventory of parish registers (stav k 27. 1. 2020) (8 Mb)

 • Publikování jakékoliv textové i obrazové části archivní pomůcky je podmíněno souhlasem Státního oblastního archivu v Zámrsku a uvedením řádné citace.

Citace archivní pomůcky:

 • HLÁVKOVÁ J. – DUBOVÁ Z. – KUBA J. – NOVOTNÝ M. – PAUKRT M.: SBÍRKA MATRIK VÝCHODOČESKÉHO KRAJE 1587 – 1949. Inventář, 2020, s. 2706, ev. č. 8700 (stav k 27. 1. 2020).

Číslo evidenčnícho listu NAD: 190

Seznam zkratek použitých v opraveném inventárním seznamu u digitalizovaných matrik:


 •  N – matrika narozených / die Geburtsmatrik (Taufbuch) / register of births
 • O – matrika oddaných / die Trauungsmatrik / register of marriages
 • Z – matrika zemřelých / die Sterbematrik / register of deaths

 •  č. o. – část obce
 • dř. – dříve
 • in – index
 • kn – kniha
 • něm. – německy
 • o. – obec
 • okr. – okres
 • os. – osada
 • r. – rok
 • z. s. j. – základní sídelní jednotka

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/sbirka-matrik-vychodoceskeho-kraje-1587-1949/